W dniach 21 – 27.09.2021 Uczniowie ZSPS wezmą udział w SPORTOWYM TURNIEJU MIAST I GMIN. Rozpoczyna się EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU. Młodzież będzie  uczestniczyć w wybranych dyscyplinowanych sportowych tkj.: lekkoatletyka, tenis stołowy, badminton i piłka nożna halowa.  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I TRZYMAMY KCIUKI.

europejski tydzień sportu

szkola promująca zdrowie

Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym rozpoczęła działania mające na celu wpisanie placówki do  Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Definicja szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Standardy szkoły promującej zdrowie

  1.     Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
  2.     Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
  3.     Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
  4.     Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.