projektlogaue

 

Opis projektu

Regulamin projektu

Ogłoszenie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla nauczycieli

Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla uczniów

Obowiązek informacyjny wynikający z przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2. (RODO)

     

 ROK SZKOLNY 2018/ 2019

 

ZAJĘCIA Z JĘZYKÓW OBCYCH PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY

Od września do listopada 2018 r. 20 uczniów (10K,10M) uczestniczyło w zajęciach z języka angielskiego a 10 uczniów (4K,6M ) brało udział w zajęciach z języka niemieckiego przygotowujących do egzaminu maturalnego. Odbyło się po 20 godzin dydaktycznych w/w zajęć dla każdej grupy. Celem zajęć z języków obcych było podniesienie kompetencji językowych u uczniów naszej szkoły i lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego. Każda osoba uczestnicząca zajęciach otrzymała na własność zestaw materiałów piśmienniczych (teczka, notatnik, długopis) oraz repetytorium maturalne.

1 1

1 2

ZAJĘCIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE MATEMATYCZNE I PODSTAWOWE KOMPETENCJE NAUKOWO –TECHNICZNE

W okresie od listopada 2018 r. do kwietna 2019 r. 50 osób (21K 29M) uczestniczyło w zajęciach doskonalących kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo –techniczne. Każda osoba biorąca w nich udział otrzymała materiały dydaktyczne – zbiory z zadaniami maturalnymi oraz komplet materiałów piśmienniczych (notatnik, długopis, teczka). Celem zajęć było wyrównanie zaległości i zwiększenie szans powodzenia na egzaminie maturalnym.

zadanie V 1

zadanie V 2

zadanie V 3

zadanie V 4

zadanie V 5

zadanie V 6

WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

W okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r. 80 uczniów (51K,29M) brało udział w warsztatach przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy otrzymali materiały piśmiennicze(długopisy, notatniki, teczki) i pomoce dydaktyczne do egzaminu teoretycznego i praktycznego w zakresie kwalifikacji T.15(gr. I,II,III) T.16.(gr. IV). Grupy V-VIII przygotowywały się do egzaminu w zakresie kwalifikacji T.06 i oprócz zajęć przygotowujących do części pisemnej egzaminu przygotowywali się części praktycznej, która wymaga wykonania potrawy.

projekt 3 1

projekt 3 2

projekt 3 3

projekt 3 3

projekt 3 5

projekt 3 6

projekt 3 7

KURS BARMAN I STOPNIA

Podczas ferii zimowych w dniach 14-01 –21-01-2019r. odbył się kurs barman I stopnia (II tura). Jego uczestnikami byli uczniowie pełnoletni 30(19K, 11M) osób. Zajęcia obywały się w 10-osobowych grupach. Każda z nich odbyła 30 godzin szkolenia, w tym 20 godzin zajęć praktycznych. Uczestnicy otrzymali na własność materiały dydaktyczne oraz zaświadczenia potwierdzające nabycie kompetencji potrzebnych do pracy na stanowisku barmana.

barman 1

barman 2

barman 3

KUCHNIA FUSION

W terminie od 28-10-2018r. do 04-11- 2018r 20 osób (12K, 8M)   uczestniczyło w szkoleniu kuchnia fusion. Zajęcia trwały po 20 godzin dydaktycznych dla każdej z grup, w tym 16 godzin praktyki. Szkolenie zakończyło się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne uczestników, którym wydano zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, Ponadto każdy otrzymał materiały szkoleniowe.

projekt 1

projekt 2

projekt 3

projekt 4

STUDIA PODYPLOMOWE

Wsparciem w projekcie zostali objęci nauczyciele przedmiotów zawodowych/instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Studia podyplomowe ukończyły 4 osoby (3K,1M). Doskonalenie zawodowe nauczycieli jest odpowiedzią na potrzeby wynikające z przeprowadzonej diagnozy. Nauczyciele kształcili się na uczelniach w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie

 

Informacja dot. szkolenia ,,Barista z elementami latte art” z września 2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej_oferty._18.06

Zapytanie ofertowe z załącznikami

 

Zapytanie ofertowe + załączniki

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Zaproszenie do składania ofert + Zapytanie ofertowe nr1. Dostawa sprzętu teleinformatycznego

 

Protokół z przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Protokół otwarcia

Protokół wyboru oferty

 

Postępowanie 1/ZP/2017

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW KURSÓW I SZKOLEŃ

Kursy i szkolenia

 

Nowoczesne technologie w gastronomii z elementami kuchni molekularnej

Dziewięciu nauczycieli przedmiotów zawodowych uczestniczyło dnia 26.11.2017r w szkoleniu : ,, Nowoczesne technologie w gastronomii z elementami kuchni molekularnej”, zorganizowanym w ramach projektu ,,Wszechstronnie wyksztaceni- kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach”. Podczas zajęć nauczyciele przygotowali wiele potraw z wykorzystaniem metody sous vide, sferyfikacji, żelowania, wędzenia. Dzięki szkoleniu nauczyciele zdobyli dodatkowe umiejętności na temat kuchni molekularnej. Zdobytą wiedzę wykorzystają podczas pracy z uczniami.

IMG 5699

IMG 5701

IMG 5702

IMG 5710

IMG 5721

IMG 5697

IMG 5709

Resized 20171126 104016 2097

 

 

Projekt: „Wszechstronnie wykształceni – kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach” Nr: RPSW.08.05.01-26-0066/16

 

                        SZKOLENIE CARVING

Dziesięciu nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło dnia 03.02.2018 r. w 6 godzinnym szkoleniu : ,,Carving”, zorganizowanym w ramach projektu ,,Wszechstronnie wyksztaceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach”. Podczas zajęć nauczyciele rzeźbili wzory kwiatowe oraz inne motywy z warzyw i owoców a następnie łączyli wyrzeźbione elementy tworząc kompozycje przestrzenne. Dzięki szkoleniu nauczyciele zdobyli dodatkowe umiejętności na temat carvingu. Zdobytą wiedzę wykorzystają podczas pracy z uczniami. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu jak również podstawowy nóż niezbędny do carvingu jak również materiały szkoleniowe.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez Pana Marka Rybackiego Mistrza Polski w Carvingu.

IMG 20180203 100014

IMG 20180203 124353

IMG 20180203 124416

IMG 20180203 124429

IMG 20180203 124959 1

IMG 20180203 133438

 

Projekt: „Wszechstronnie wykształceni – kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach” Nr: RPSW.08.05.01-26-0066/16

SZKOLENIE SOMMELIER

Trzydziestu sześciu pełnoletnich uczniów  (23 kobiety, 13 mężczyzn) naszej szkoły uczestniczyło podczas ferii zimowych w 20 - godzinnym szkoleniu: ,,Sommelier”, zorganizowanym w ramach projektu ,,Wszechstronnie wyksztaceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach”. Zajęcia zostały przeprowadzone dla trzech grup dwunastoosobowych według następującego harmonogramu: gr. 1 ( 19, 20 lutego 2018 r.), gr. 2 (21, 22 lutego 2018 r.), gr. 3 ( 23, 24 lutego 2018 r.). Podczas zajęć uczniowie poszerzyli swoją wiedzę, między innymi na temat zawodu sommeliera, produkcji wina, warunków przechowywania, zasad doboru win do potraw, podziału win, umiejętności czytania etykiet. Podczas degustacji mieli również okazję poznać smaki win. Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzjące udział w szkoleniu oraz na zakończenie zajęć zdał pozytywnie egzamin.

Szkolenie przeprowadził pan Waldemar Mucha.


Sommelier 1

 Sommelier 2

Sommelier 3

Sommelier 5

Sommelier 6

Sommelier 9

Sommelier 7

Sommelier 8

Sommelier 4

Dziesięciu nauczycieli przedmiotów zawodowych uczestniczyło dnia 03. 03. 2018 r. w szkoleniu: ,,Kuchnia fusion”, zorganizowanym w ramach projektu ,,Wszechstronnie wyksztaceni- kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach”. Podczas zajęć nauczyciele przygotowali wiele potraw łącząc produkty i przyprawy różnych stron świata. Do przygotowania dań wykorzystano między innymi ryby morskie, mięso wołowe, wieprzowe, dziczyznę, drób. Dzięki szkoleniu nauczyciele zdobyli dodatkowe umiejętności na temat kuchni fusion. Zdobytą wiedzę wykorzystają podczas pracy z uczniami.

fusion 03 1

fusion 03 2

fusion 03 4

fusion 03 8

fusion 03 3

fusion 03 5

fusion 03 6

fusion 03 7

fusion03 9

Projekt: „Wszechstronnie wykształceni – kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach” Nr: RPSW.08.05.01-26-0066/16

Zajęcia doskonalące kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne, przygotowujące do matury.

Dnia 14.04.2018r. zakończyły się Zajęcia doskonalące kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne, przygotowujące do matury zorganizowane w ramach projektu ,,Wszechstronnie wyksztaceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach”. Zajęcia rozpoczęły się 03.02.2018r. dla 2 grup 10 osobowych.Prowadzone były w dni wolne od zajęć dydaktycznych ( sobota).

Ogólna ilość przeprowadzonych zajęć – 20h dla każdej z grup. Celem warsztatów było podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas II, III,IV Technikum ( 13K, 7M).

Każdy uczestnik otrzymał materiały dydaktyczne, piśmiennicze oraz certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.

zajęcia doskonalące matmy 1

zajęcia doskonalące matmy 2

zajęcia doskonalące matmy 3

zajęcia doskonalące matmy 4

zajęcia doskonalące matmy 5

zajęcia doskonalące matmy 6

 

Projekt: „Wszechstronnie wykształceni – kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach” Nr: RPSW.08.05.01-26-0066/16

Warsztaty z języka obcego zawodowego – język rosyjski zawodowy.

Dnia 14.04.2018r. zakończyły się Warsztaty z języka obcego zawodowego- język rosyjski zorganizowane w ramach projektu ,,Wszechstronnie wykształceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach”. Zajęcia prowadzone były w dni wolne od zajęć dydaktycznych ( sobota) dla 1 grupy 10 osobowej.

Ogólna ilość przeprowadzonych zajęć – 15. Celem warsztatów było podniesienie wiedzy  i umiejętności w zakresie języka rosyjskiego zawodowego. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas II, III, Technikum (6K, 4M).

Każdy uczestnik otrzymał materiały dydaktyczne, piśmiennicze oraz certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.

zajęcia doskonalące rosyjski 1 

 zajęcia doskonalące rosyjski 2

 zajęcia doskonalące rosyjski 3

 zajęcia doskonalące rosyjski 4

zajęcia doskonalące rosyjski 5

Projekt: „Wszechstronnie wykształceni – kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach” Nr: RPSW.08.05.01-26-0066/16

Warsztaty z języka obcego zawodowego – język angielski zawodowy.

Dnia 21.04.2018r. zakończyły się Warsztaty z języka obcego zawodowego- język angielski zawodowy zorganizowane w ramach projektu ,,Wszechstronnie wykształceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach”. Zajęcia prowadzone były w dni wolne od zajęć dydaktycznych ( sobota) dla 1 grupy 10 osobowej.

Ogólna ilość przeprowadzonych zajęć – 15 h. Celem warsztatów było podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie języka angielskiego zawodowego. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas I, II, III, Technikum ( 8K, 2M).

Każdy uczestnik otrzymał materiały dydaktyczne, piśmiennicze oraz certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.

angielski zawodowy 2018 1

angielski zawodowy 2018 2

angielski zawodowy 2018 3

angielski zawodowy 2018 4

angielski zawodowy 2018 5

angielski zawodowy 2018 6

Dnia 27 października 2018 r. zakończyły zajęcia z języka niemieckiego zorganizowane w ramach projektu: ,,Wszechstronnie wykształceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach”. Uczestnikami zajęć, które trwały 20 godzin dydaktycznych i odbywały się w dni wole od nauki (sobota), byli uczniowie i uczennice (4K, 6M) klas II i III Technikum Nr 3 im. D. Siedzikówny „Inki”. Celem warsztatów było podniesienie umiejętności w mówieniu na podstawie materiału stymulującego, doskonalenie umiejętności w zakresie czytania ze zrozumieniem, słuchania oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych (umiejętności, które doskonalono na zajęciach są sprawdzane na egzaminie maturalnym). Każdy uczestnik otrzymał materiały dydaktyczne, piśmiennicze oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

projekty 2018 3

projekty 2018 4

IMG 20181020 103053028 HDR

KUCHNIA FUSION

W pierwszy weekend listopada 2018 r. 20 osób (12K, 8M), uczniów Technikum Nr 3 im. D. Siedzikówny „Inki”, zakończyło udział w szkoleniu kuchnia fusion. Szkolenie było całkowicie finansowane ze środków EFS w ramach realizowanego przez szkołę projektu: „Wszechstronnie wykształceni – kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach”. Uczestnicy szkolenia poznali nowoczesne metody przygotowywania potraw. Nabyte umiejętności zwiększą ich szanse na rynku pracy.

fusion 1

fusion 2

fusion 3

fusion 4

fusion 5

fusion 6

fusion 7

fusion 8

fusion 9

fusion 10

 BARISTA

barista 1

barista 2

barista 3

barista 5

barista 6

barista 7

barista 8

barista 9

barista 10

barista gr IV 1

barista gr IV 2

barista gr IV 3

barista gr IV 4

barista gr IV 5

barista gr IV 6

barista gr IV 7

barista gr IV 8

Nowoczesne ciasta i torty

ciasta i torty 1

ciasta i torty 2

ciasta i torty 3

ciasta i torty 4

ciasta i torty 5

ciasta i torty 6

ciasta i torty 7

ciasta i torty 8