„Wyższa poprzeczka w kształceniu lepszy start w przyszłość”

Okres realizacji: 02.01.2014 – 30.06.2015

Cel główny projektu:  Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu wybranych przedmiotów maturalnych i zawodowych przez 220 uczniów Technikum Nr3 w Kielcach w okresie od 02.01.2014 do 30.06.2015.

Grupy docelowe:  220 uczniów klas II, III, IV technikum w tym (135 kobiet i 85 mężczyzn)

W projekcie realizowane będą następujące zajęcia dodatkowe:

  1. Warsztaty maturalne z języka angielskiego i matematyki
  2. Kurs nowoczesna g@stronomia>
  3. Warsztaty przygotowujące do zewnętrznego egzaminu zawodowego
  4. Kurs barman I stopnia
  5. Szkolenie barista z elementami late art.
  6. Szkolenie - carving
  7. Szkolenie - kuchnia orientalna, fusion i staropolska
  8. Szkolenie - desery talerzowe
    1. Szkolenie - nowe trendy w sporządzaniu i podawaniu potraw

 10.Konsultacje z doradcą zawodowym w ramach Szkolnego Ośrodka   Kariery

 11.Staże w zakładzie gastronomicznym

 12.Kurs na prawo jazdy

 Realizację projektu poprzedzi kampania promocyjna od grudnia 2013r. Uczniowie zapoznani zostaną z celami projektu, zasadami rekrutacji i udziału w projekcie. Wszelkie informacje (regulamin rekrutacji, regulamin uczestnictwa, harmonogram szkoleń umieszczone będą na tablicy ogłoszeń, na stronie www szkoły i w formie ulotek). Rekrutacja odbędzie się w I połowie stycznia 2014r. Nabór będzie trwał od 11:00-15:00 przez pięć kolejnych dni.

Jeśli w ramach rekrutacji nie zostanie wyłoniona żądana liczba beneficjentów z klas II, III i IV technikum, wówczas w projekcie będą mogli uczestniczyć również uczniowie z klas pierwszych.

Instytucją ,z którą ZSPS podpisze umowę na realizacje projektu jest Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach pełniące funkcję Instytucji  Pośredniczącej.

2 stycznia w naszej szkole rozpocznie się realizacja nowego czwartego już projektu unijnego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Koszt  projektu to: 936 600,00 zł z tego 819 310,00 zł to dofinansowanie unijne (pozostałą kwotę stanowi wkład własny niepieniężny)

 Projektu obejmie następujące działania:

- kursy, szkolenia i staże zawodowe oraz warsztaty przygotowujące do matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (realizowane głównie w dni wolne od nauki tj. np. weekendy, ferie, wakacje)

- doposażenie  w ramach cross-financingu projektu, pracowni przedmiotów zawodowych w profesjonalny sprzęt (meble, urządzenia, komputery, naczynia stołowe i kuchenne) na kwotę 204 080,00 zł .

Poprzez realizację tych działań osiągnięty zostanie cel główny projektu jakim jest:

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu wybranych przedmiotów maturalnych i zawodowych.

okres realizacji projektu: 2.01.2014 -30.06.2015r.

projekt jest skierowany do  klas: II, III i IV naszego Technikum i obejmie 220 uczniów tj.: 135 kobiet i 85 mężczyzn (to ważne)