Technikum nr 3  im. Danuty Siedzikówny "Inki"

Technik technologii żywności

Jeżeli chciałbyś zdobyć wiedzę ogólną i zawodową w zakresie procesów produkcji żywności , norm jakościowych obowiązujących w gastronomii oraz interesuje cię struktura organizacyjna zakładu gastronomicznego i spożywczego to nie czekaj!!! rozpocznij naukę w naszej szkole!!!

Nauczysz się między innymi:

 • wykazywać się znajomością technologii aparatury, surowców, materiałów pomocniczych i dodatków do żywności
 • bezpieczeństwa i higieny pracy w przetwórstwie spożywczym
 • dokonywać wyboru właściwych metod analitycznych w zależności od badanego wyrobu
 • uzyskiwać powtarzalne wyniki analiz i określać przydatność artykułu spożywczego dla potrzeb konsumenta
 • wyznaczać właściwe punkty kontrolne i wybierać odpowiednie przyrządy pomiarowe
 • norm i wytycznych do zarządzania jakością produkcji
 • rozumieć i wyjaśnić podstawowe kategorie gospodarki rynkowej, zapoznasz się ze zjawiskami i procesami marketingowymi w przetwórstwie spożywczym.

Nasza szkoła zapewni Ci:

 • dobrą bazę kształcenia teoretycznego i praktycznego,
 • ciekawe zajęcia przebiegające w formie ćwiczeń i projektów,
 • wyjazdy na targi turystyczne i hotelarskie,
 • dobrze przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • rozwój kreatywności,
 • ustawiczne samodoskonalenie i samokształcenie oraz dalszy rozwój.

Będziesz mógł podjąć pracę w:

 • zakładach przetwórstwa spożywczego takich jak: zakłady mięsne, spółdzielnie mleczarskie, piekarnie, ciastkarnie, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego
 • instytucjach związanych z badaniem żywności (laboratoria zakładowe, stacje sanitarno- epidemiologiczne), handlem artykułami spożywczymi
 • komórkach marketingowych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego.

Technik usług kelnerskich

Jeżeli jesteś otwarty na ludzi, kreatywny oraz chcesz zwiedzać świat to zawód kelnera jest dla ciebie !!! Znajdziesz zatrudnienie w bardzo szybko rozwijającym się sektorze hotelarsko –gastronomicznym!!!

Nauczysz się między innymi:

 • Planowania posiłków i układania prostego menu
 • Organizowania przyjęć okolicznościowych i cateringu
 • Przygotowania sali konsumenckiej dla gości
 • Doradzania i udzielania konsumentowi informacji dotyczących jadłospisów, wartości odżywczych potraw oraz technologii ich przyrządzania
 • Przyjmowania i rejestrowania zamówienia klienta
 • Inkasowania należności, rozliczania się z pobranych potraw i napojów oraz dziennego utargu
 • Serwowania potraw i napojów w zakładzie gastronomicznym i na przyjęciach
 • Obsługiwania gości hotelowych w restauracji i pokoju hotelowym
 • Sporządzania lub kończenia przyrządzania potraw w obecności gościa
 • Organizowania i porządkowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • Współpracy w grupie (z kelnerami, kucharzami i pionem hotelowym)
 • Zarządzania zespołem kelnerów podczas obsługi kelnerskiej i ocenia ich pracy
 • Oceniania wielkości, świeżości, dekoracji oraz estetyki potraw i napojów pobieranych z kuchni i bufetów przed podaniem ich konsumentowi.

Nasza szkoła zapewni Ci:

 • dobrą bazę kształcenia teoretycznego i praktycznego,
 • ciekawe zajęcia przebiegające w formie ćwiczeń i projektów,
 • wyjazdy na targi turystyczne i hotelarskie,
 • dobrze przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • rozwój kreatywności, ustawiczne samodoskonalenie i samokształcenie oraz dalszy rozwój.

Będziesz mógł podjąć pracę:

Kelnerzy zatrudniani są przez różne podmioty gospodarcze, zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, głównie w restauracjach, kawiarniach, pensjonatach, domach wczasowych lub zakładach gastronomicznych prowadzonych przez hotele. Ponadto kelnerzy mogą być zatrudnieni na statkach i promach oraz w wagonach restauracyjnych. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą na rzecz zakładów gastronomicznych i indywidualnych zleceniodawców.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Chciałbyś zdobyć wiedzę ogólną i zawodową w zakresie:

 • przedmiotów ekonomiczno-prawnych,
 • gastronomicznych
 • techniki pracy biurowej.


Nauczysz się między innymi:

 • zasad prawidłowego i nowoczesnego żywienia
 • towaroznawstwa produktów spożywczych, ich wartości odżywczych, metod oceny jakości, sposobu przechowywania i zmian zachodzących w ich przechowywaniu
 • bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących ochrony zdrowia i życia człowieka w czasie wykonywania pracy
 • wyposażenia technicznego zakładu gastronomicznego
 • technologii sporządzania potraw
 • obsługi konsumenta
 • organizacji pracy usług gastronomicznych
 • kultury zawodu i zasad etyki
 • obsługi komputera
 • korespondencji biurowej
 • planowania produkcji gastronomicznej
 • kalkulacji potraw obliczania normatywu surowcowego

Nasza szkoła zapewni Ci:

 • dobrą bazę kształcenia teoretycznego i praktycznego,
 • ciekawe zajęcia przebiegające w formie ćwiczeń i projektów,
 • wyjazdy na targi turystyczne i hotelarskie,
 • dobrze przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • rozwój kreatywności,
 • ustawiczne samodoskonalenie i samokształcenie oraz dalszy rozwój.

Będziesz mógł:

 • podjąć pracę w zakładach gastronomicznych typu otwartego i zamkniętego (restauracje, bary, kawiarnie, zajazdy, pensjonaty itp.)
 • prowadzić własną działalność w zakresie świadczenia usług cateringowych, obsługi kongresów, targów, wystaw, konferencji czy przyjęć okolicznościowych.


Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3  im. Danuty Siedzikówny "Inki"

Cukiernik

Chciałbyś zdobyć wiedzę ogólną i zawodową w zakresie:

 • Doboru surowców w celu wytwarzanie produktów i półproduktów ciastkarskich i cukierniczych.
 • Wykonywania wyrobów cukierniczych, półproduktów, elementów dekoracyjnych, czynności związanych z obliczaniem.
 • Dekorowania i porcjowania ciasta.
 • Przygotowywania wyrobów cukierniczych i ciastkarskich do wysyłki i sprzedaży.
 • Wykonywania czynności pomocniczych: transport, przechowywanie gotowych wyrobów, czyszczenie i mycie maszyn i urządzeń, ewidencjonowanie wyrobów

Nauczysz się między innymi:

 • Wytwarzania produktów ciastkarskich
 • Wytwarzania półproduktów ciastkarskich
 • Wytwarzania produktów cukierniczych
 • Wytwarzania elementów dekoracyjnych wyrobów cukierniczych
 • Obsługi maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych i ciastkarskich
 • Rozliczania przyjętych i wydanych surowców i produktów ciastkarskich i cukierniczych
 • Sporządzania dokumentacji produkcyjnej oraz rozliczeń technologicznych zużycia surowców i półproduktów do produkcji wyrobów cukierniczych
 • Organizowania własnego stanowiska pracy cukiernika i stanowisk pracy podległych pracowników zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • Organizacji i zarządzania cukiernią
 • Nadzorowania i organizowania pracy zespołu pracowników cukierni
 • Kontroli, konserwacji i oceny sprawności techniczno-technologicznej maszyn i urządzeń ciastkarskich
 • Oceny jakości surowców, wytwarzanych półproduktów i produktów ciastkarskich i cukierniczych.

Droga do mistrzostwa w zawodzie zależy od predyspozycji, wykształcenie, umiejętności i osobowości pracownika. Pierwszy krok to rozpoczęcie nauki w naszej szkole !!!

Kucharz

Chciałbyś zdobyć wiedzę ogólną i zawodową w zakresie:

 • Przygotowania materiałów do produkcji podstawowego asortymentu potraw i napojów w gastronomii
 • Sporządzania podstawowego asortymentu potraw i napojów w gastronomii
 • Dobierania i posługiwania się sprzętem oraz obsługiwania maszyn i urządzeń w gastronomii
 • Przyjmowania, przechowywania, wydawania produktów spożywczych, półproduktów i innych artykułów w gastronomii
 • Oceniania jakościowego surowców, półproduktów i potraw w gastronomii.

Nauczysz się między innymi:

 • Dobierania surowców i półproduktów do produkcji w gastronomii
 • Dobierania, obsługiwania maszyn, urządzeń i sprzętu w gastronomii
 • Sporządzania różnymi technikami i metodami podstawowego asortymentu potraw i napojów w gastronomii
 • Planowania posiłków i układanie prostego menu w gastronomii
 • Porcjowania, dekorowania i ekspedycji potraw w gastronomii.

Nasza szkoła zapewni Ci:

 • dobrą bazę kształcenia teoretycznego i praktycznego,
 • ciekawe zajęcia przebiegające w formie ćwiczeń i projektów,
 • wyjazdy na targi turystyczne i hotelarskie,
 • dobrze przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

Kelner

Jeżeli jesteś otwarty na ludzi, kreatywny oraz chcesz zwiedzać świat to zawód kelnera jest dla ciebie !!! Znajdziesz zatrudnienie w bardzo szybko rozwijającym się sektorze hotelarsko –gastronomicznym!!!

Nauczysz się między innymi:

 • Planowania posiłków i układania prostego menu
 • Organizowania przyjęć okolicznościowych i cateringu
 • Przygotowania sali konsumenckiej dla gości
 • Doradzania i udzielania konsumentowi informacji dotyczących jadłospisów, wartości odżywczych potraw oraz technologii ich przyrządzania
 • Przyjmowania i rejestrowania zamówienia klienta
 • Inkasowania należności, rozliczania się z pobranych potraw i napojów oraz dziennego utargu
 • Serwowania potraw i napojów w zakładzie gastronomicznym i na przyjęciach
 • Obsługiwania gości hotelowych w restauracji i pokoju hotelowym
 • Sporządzania lub kończenia przyrządzania potraw w obecności gościa
 • Organizowania i porządkowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • Współpracy w grupie (z kelnerami, kucharzami i pionem hotelowym)
 • Zarządzania zespołem kelnerów podczas obsługi kelnerskiej i ocenia ich pracy
 • Oceniania wielkości, świeżości, dekoracji oraz estetyki potraw i napojów pobieranych z kuchni i bufetów przed podaniem ich konsumentowi.

Nasza szkoła zapewni Ci:

 • dobrą bazę kształcenia teoretycznego i praktycznego,
 • ciekawe zajęcia przebiegające w formie ćwiczeń i projektów,
 • wyjazdy na targi turystyczne i hotelarskie,
 • dobrze przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • rozwój kreatywności, ustawiczne samodoskonalenie i samokształcenie oraz dalszy rozwój.

Będziesz mógł podjąć pracę:

Kelnerzy zatrudniani są przez różne podmioty gospodarcze, zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, głównie w restauracjach, kawiarniach, pensjonatach, domach wczasowych lub zakładach gastronomicznych prowadzonych przez hotele. Ponadto kelnerzy mogą być zatrudnieni na statkach i promach oraz w wagonach restauracyjnych. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą na rzecz zakładów gastronomicznych i indywidualnych zleceniodawców.

 • rozwój kreatywności, ustawiczne samodoskonalenie i samokształcenie oraz dalszy rozwój.

Gdzie będziesz mógł pracować !!!

Kelnerzy zatrudniani są przez różne podmioty gospodarcze, zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, głównie w restauracjach, kawiarniach, pensjonatach, domach wczasowych lub zakładach gastronomicznych prowadzonych przez hotele. Ponadto kelnerzy mogą być zatrudnieni na statkach i promach oraz w wagonach restauracyjnych. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą na rzecz zakładów gastronomicznych i indywidualnych zleceniodawców.