viagra tablets uk buy kamagra uk cialis pills for sale uk viagra for sale uk levitra online uk buy cialis london kamagra online uk viagra tablets australia kamagra 100mg oral jelly australia levitra online australia cialis daily australia kamagra gel australia cialis online australia viagra for sale australia cialis en om dagen viagra priser apotek kamagra bivirkninger levitra virkning cialis online danmark viagra virkning
cialis new zealand kamagra gel nz cialis pills nz buy levitra nz viagra online nz viagra for sale nz nuovo cialis levitra controindicazioni kamagra forum kamagra 100 mg pillole cialis lilly prezzo levitra generico prezzo viagra rosa kamagra online uk levitra online uk buy cialis london cialis pills for sale uk viagra tablets uk viagra for sale uk buy kamagra uk

TECHNIKUM NR 3

Technik technologii żywności

Jeżeli chciałbyś zdobyć wiedzę ogólną i zawodową w zakresie procesów produkcji żywności , norm jakościowych obowiązujących w gastronomii oraz interesuje cię struktura organizacyjna zakładu gastronomicznego i spożywczego to nie czekaj!!! rozpocznij naukę w naszej szkole!!!

Nauczysz się między innymi:

 • wykazywać się znajomością technologii aparatury, surowców, materiałów pomocniczych i dodatków do żywności
 • bezpieczeństwa i higieny pracy w przetwórstwie spożywczym
 • dokonywać wyboru właściwych metod analitycznych w zależności od badanego wyrobu
 • uzyskiwać powtarzalne wyniki analiz i określać przydatność artykułu spożywczego dla potrzeb konsumenta
 • wyznaczać właściwe punkty kontrolne i wybierać odpowiednie przyrządy pomiarowe
 • norm i wytycznych do zarządzania jakością produkcji
 • rozumieć i wyjaśnić podstawowe kategorie gospodarki rynkowej, zapoznasz się ze zjawiskami i procesami marketingowymi w przetwórstwie spożywczym.

Nasza szkoła zapewni Ci:

 • dobrą bazę kształcenia teoretycznego i praktycznego,
 • ciekawe zajęcia przebiegające w formie ćwiczeń i projektów,
 • wyjazdy na targi turystyczne i hotelarskie,
 • dobrze przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • rozwój kreatywności,
 • ustawiczne samodoskonalenie i samokształcenie oraz dalszy rozwój.

Będziesz mógł podjąć pracę w:

 • zakładach przetwórstwa spożywczego takich jak: zakłady mięsne, spółdzielnie mleczarskie, piekarnie, ciastkarnie, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego
 • instytucjach związanych z badaniem żywności (laboratoria zakładowe, stacje sanitarno- epidemiologiczne), handlem artykułami spożywczymi
 • komórkach marketingowych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego.

Technik przetwórstwa mleczarskiego

Mleczarstwo jest branżą prężnie działającą i ciągle się rozwijającą . Wysoki poziom techniki i technologii w fabrykach mleka wymaga wykwalifikowanej i profesjonalnej kadry mleczarskiej, dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych gimnazjalistów do zdobywania kwalifikacji w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego!

Ucząc się w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego będziesz przygotowany do:

 • wytwarzania wyrobów mleczarskich,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów mleczarskich,
 • planowania procesu technologicznego produkcji wyrobów mleczarskich,
 • oceniania jakości gotowego wyrobu mleczarskiego na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i dokumentacji monitorującej parametry technologiczne.
 • elastycznej zmiany kwalifikacji

Nasza szkoła zapewni Ci:

 • dobrą bazę kształcenia teoretycznego i praktycznego,
 • ciekawe zajęcia przebiegające w formie ćwiczeń i projektów,
 • wyjazdy na targi spożywcze i mleczarskie,
 • dobrze przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • rozwój kreatywności,
 • ustawiczne samodoskonalenie i samokształcenie oraz dalszy rozwój.

Zdobywając kwalifikacje w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego:

 • będziesz zdobywał praktyczne kwalifikacje w największych i nowoczesnych zakładach naszego regionu ,
 • poznasz postęp techniczny i technologiczny w zakładach mleczarskich na bazie firm,
 • będziesz miał możliwość łączenia teorii z praktyką,
 • zdobędziesz wiedzę o prawidłowym odżywianiu,
 • będziesz mógł kontynuować naukę na studiach technicznych lub wydziałach nauki o żywności,
 • zostaniesz dobrym, poszukiwanym fachowcem na rynku pracy,
 • zdobędziesz kwalifikacje potwierdzone świadectwem lub dyplomem, co zwiększy twoją konkurencyjność i szanse rozwojowe.
 • na pewno nie będziesz miał problemu ze znalezieniem pracy.

Technik turystyki wiejskiej (agrobiznesu)

Technik turystyki wiejskiej jest nowym zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy a także na terenie UE. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją.

Ucząc się w zawodzie technik turystyki wiejskiej (agrobiznesu) będziesz przygotowany do:

 • planowania, organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na wsi,
 • sporządzania dokumentacji związanej z organizacją oraz prowadzeniem turystyki wiejskiej,
 • stosowania efektywnych strategii marketingowych, związanych z prowadzeniem działalności zawodowej.
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego,
 • podjęcia pracy w biurach turystycznych, hotelach i pensjonatach, prywatnych domach letniskowych.

Nasza szkoła zapewni Ci:

 • dobrą bazę kształcenia teoretycznego i praktycznego,
 • ciekawe zajęcia przebiegające w formie ćwiczeń i projektów,
 • wyjazdy na targi turystyczne i hotelarskie,
 • dobrze przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • rozwój kreatywności,
 • ustawiczne samodoskonalenie i samokształcenie oraz dalszy rozwój.


Zostaniesz dobrym, poszukiwanym fachowcem na rynku pracy!!!
Zdobędziesz kwalifikacje potwierdzone świadectwem lub dyplomem, co zwiększy twoją konkurencyjność i szanse rozwojowe!!!


Kelner

Jeżeli jesteś otwarty na ludzi, kreatywny oraz chcesz zwiedzać świat to zawód kelnera jest dla ciebie !!! Znajdziesz zatrudnienie w bardzo szybko rozwijającym się sektorze hotelarsko –gastronomicznym!!!

Nauczysz się między innymi:

 • Planowania posiłków i układania prostego menu
 • Organizowania przyjęć okolicznościowych i cateringu
 • Przygotowania sali konsumenckiej dla gości
 • Doradzania i udzielania konsumentowi informacji dotyczących jadłospisów, wartości odżywczych potraw oraz technologii ich przyrządzania
 • Przyjmowania i rejestrowania zamówienia klienta
 • Inkasowania należności, rozliczania się z pobranych potraw i napojów oraz dziennego utargu
 • Serwowania potraw i napojów w zakładzie gastronomicznym i na przyjęciach
 • Obsługiwania gości hotelowych w restauracji i pokoju hotelowym
 • Sporządzania lub kończenia przyrządzania potraw w obecności gościa
 • Organizowania i porządkowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • Współpracy w grupie (z kelnerami, kucharzami i pionem hotelowym)
 • Zarządzania zespołem kelnerów podczas obsługi kelnerskiej i ocenia ich pracy
 • Oceniania wielkości, świeżości, dekoracji oraz estetyki potraw i napojów pobieranych z kuchni i bufetów przed podaniem ich konsumentowi.

Nasza szkoła zapewni Ci:

 • dobrą bazę kształcenia teoretycznego i praktycznego,
 • ciekawe zajęcia przebiegające w formie ćwiczeń i projektów,
 • wyjazdy na targi turystyczne i hotelarskie,
 • dobrze przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • rozwój kreatywności, ustawiczne samodoskonalenie i samokształcenie oraz dalszy rozwój.

Będziesz mógł podjąć pracę:

Kelnerzy zatrudniani są przez różne podmioty gospodarcze, zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, głównie w restauracjach, kawiarniach, pensjonatach, domach wczasowych lub zakładach gastronomicznych prowadzonych przez hotele. Ponadto kelnerzy mogą być zatrudnieni na statkach i promach oraz w wagonach restauracyjnych. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą na rzecz zakładów gastronomicznych i indywidualnych zleceniodawców.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Chciałbyś zdobyć wiedzę ogólną i zawodową w zakresie:

 • przedmiotów ekonomiczno-prawnych,
 • gastronomicznych
 • techniki pracy biurowej.


Nauczysz się między innymi:

 • zasad prawidłowego i nowoczesnego żywienia
 • towaroznawstwa produktów spożywczych, ich wartości odżywczych, metod oceny jakości, sposobu przechowywania i zmian zachodzących w ich przechowywaniu
 • bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących ochrony zdrowia i życia człowieka w czasie wykonywania pracy
 • wyposażenia technicznego zakładu gastronomicznego
 • technologii sporządzania potraw
 • obsługi konsumenta
 • organizacji pracy usług gastronomicznych
 • kultury zawodu i zasad etyki
 • obsługi komputera
 • korespondencji biurowej
 • planowania produkcji gastronomicznej
 • kalkulacji potraw obliczania normatywu surowcowego

Nasza szkoła zapewni Ci:

 • dobrą bazę kształcenia teoretycznego i praktycznego,
 • ciekawe zajęcia przebiegające w formie ćwiczeń i projektów,
 • wyjazdy na targi turystyczne i hotelarskie,
 • dobrze przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • rozwój kreatywności,
 • ustawiczne samodoskonalenie i samokształcenie oraz dalszy rozwój.

Będziesz mógł:

 • podjąć pracę w zakładach gastronomicznych typu otwartego i zamkniętego (restauracje, bary, kawiarnie, zajazdy, pensjonaty itp.)
 • prowadzić własną działalność w zakresie świadczenia usług cateringowych, obsługi kongresów, targów, wystaw, konferencji czy przyjęć okolicznościowych.


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 3

Piekarz

Chciałbyś zdobyć wiedzę ogólną i zawodową w zakresie:

 • Wykonywanie ciast pszennych, żytnich i mieszanych
 • Wykonywanie czynności związanych z dzieleniem ciast i kształtowaniem kęsów
 • Prowadzenie rozrostu i wypieku pieczywa
 • Wykonywanie czynności pomocniczych dotyczących planowania wielkości i asortymentu produkcji, transportu, przygotowania surowców, czynności przed i po wypieku pieczywa
 • Przygotowywanie i przekazywanie pieczywa do wysyłki i sprzedaży.

Nauczysz się między innymi:

 • Przygotowania surowców piekarskich do produkcji
 • Przygotowania ciast na różne rodzaje pieczywa w określonych warunkach techniczno-organizacyjnych piekarni
 • Wykonywania operacji technologicznych po wypieku ciasta
 • Przygotowywania i przekazywanie pieczywa do wysyłki i sprzedaży
 • Posługiwania się i prowadzenia dokumentacji produkcyjnej piekarni
 • Dobierania i obsługiwania sprzętu, maszyn i urządzeń niezbędnych w poszczególnych etapach produkcji pieczywa
 • Organizowania własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Organizowania pracy piekarni, ustalania możliwości produkcyjnych, składowania i magazynowania surowców piekarskich
 • Prowadzenia działalności usługowo-produkcyjnej piekarni
 • Oceniania jakości surowców i półproduktów piekarskich i pieczywa.

Droga do mistrzostwa w zawodzie zależy od predyspozycji, wykształcenie, umiejętności i osobowości pracownika. Pierwszy krok to rozpoczęcie nauki w naszej szkole !!!

Cukiernik

Chciałbyś zdobyć wiedzę ogólną i zawodową w zakresie:

 • Doboru surowców w celu wytwarzanie produktów i półproduktów ciastkarskich i cukierniczych.
 • Wykonywania wyrobów cukierniczych, półproduktów, elementów dekoracyjnych, czynności związanych z obliczaniem.
 • Dekorowania i porcjowania ciasta.
 • Przygotowywania wyrobów cukierniczych i ciastkarskich do wysyłki i sprzedaży.
 • Wykonywania czynności pomocniczych: transport, przechowywanie gotowych wyrobów, czyszczenie i mycie maszyn i urządzeń, ewidencjonowanie wyrobów

Nauczysz się między innymi:

 • Wytwarzania produktów ciastkarskich
 • Wytwarzania półproduktów ciastkarskich
 • Wytwarzania produktów cukierniczych
 • Wytwarzania elementów dekoracyjnych wyrobów cukierniczych
 • Obsługi maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych i ciastkarskich
 • Rozliczania przyjętych i wydanych surowców i produktów ciastkarskich i cukierniczych
 • Sporządzania dokumentacji produkcyjnej oraz rozliczeń technologicznych zużycia surowców i półproduktów do produkcji wyrobów cukierniczych
 • Organizowania własnego stanowiska pracy cukiernika i stanowisk pracy podległych pracowników zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • Organizacji i zarządzania cukiernią
 • Nadzorowania i organizowania pracy zespołu pracowników cukierni
 • Kontroli, konserwacji i oceny sprawności techniczno-technologicznej maszyn i urządzeń ciastkarskich
 • Oceny jakości surowców, wytwarzanych półproduktów i produktów ciastkarskich i cukierniczych.

Droga do mistrzostwa w zawodzie zależy od predyspozycji, wykształcenie, umiejętności i osobowości pracownika. Pierwszy krok to rozpoczęcie nauki w naszej szkole !!!

Kucharz

Chciałbyś zdobyć wiedzę ogólną i zawodową w zakresie:

 • Przygotowania materiałów do produkcji podstawowego asortymentu potraw i napojów w gastronomii
 • Sporządzania podstawowego asortymentu potraw i napojów w gastronomii
 • Dobierania i posługiwania się sprzętem oraz obsługiwania maszyn i urządzeń w gastronomii
 • Przyjmowania, przechowywania, wydawania produktów spożywczych, półproduktów i innych artykułów w gastronomii
 • Oceniania jakościowego surowców, półproduktów i potraw w gastronomii.

Nauczysz się między innymi:

 • Dobierania surowców i półproduktów do produkcji w gastronomii
 • Dobierania, obsługiwania maszyn, urządzeń i sprzętu w gastronomii
 • Sporządzania różnymi technikami i metodami podstawowego asortymentu potraw i napojów w gastronomii
 • Planowania posiłków i układanie prostego menu w gastronomii
 • Porcjowania, dekorowania i ekspedycji potraw w gastronomii.

Nasza szkoła zapewni Ci:

 • dobrą bazę kształcenia teoretycznego i praktycznego,
 • ciekawe zajęcia przebiegające w formie ćwiczeń i projektów,
 • wyjazdy na targi turystyczne i hotelarskie,
 • dobrze przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • rozwój kreatywności, ustawiczne samodoskonalenie i samokształcenie oraz dalszy rozwój.

Gdzie będziesz mógł pracować !!!

Kucharze zatrudniani są w różnych podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej, przede wszystkim w barach szybkiej obsługi, punktach małej gastronomii, restauracjach, kawiarniach oraz w szpitalach, przedszkolach, sanatoriach, domach opieki społecznej, stołówkach, firmach cateringowych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych oraz spożywczych. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Wędliniarz

Wędliniarz to bardzo deficytowy i poszukiwany zawód w wielu krajach europejskich !!!
Wymaga nie tylko wiedzy na temat przygotowywania i przerobu mięsa i podrobów na wędliny, wędzonki i wyroby wędliniarskie zgodnie z wymogami procesu technologicznego ale także umiejętności technicznego doboru maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa.
Znajomości pojęć i określenia znaków typowych dla procesów technologicznych produkcji mięsa i przetwórstwa mięsnego. Rozpoznawania cech ras i typów użytkowych zwierząt rzeźnych oraz klasyfikowania i określania rodzajów mięsa i przetworów mięsnych.
Szacowania zapotrzebowania na surowce, przyprawy i materiały pomocnicze na podstawie norm i procedur. Stosowania nowoczesnych technik pakowania wyrobów wędliniarskich oraz ich przechowywania.
Znajomości zagadnień ekonomicznych obejmujących znajomość prowadzenia dokumentacji działalności gospodarczej, finansowej, podatkowej i marketingowej.

Ucząc się w zawodzie wędliniarz będziesz realizował zadania :

 • wykonywanie rozbioru tusz i wykrawanie mięsa,
 • przeprowadzanie operacji i procesów technologicznych podczas produkcji mięsa, jego przetworów oraz tłuszczów,
 • produkcji wędzonki, kiełbasy, konserw, wędlin podrobów ,
 • obsługi maszyn stosowanych w przetwórstwie mięsnym.

Nasza szkoła zapewni Ci:

 • dobrą bazę kształcenia teoretycznego i praktycznego,
 • ciekawe zajęcia przebiegające w formie ćwiczeń i projektów,
 • dobrze przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • praktyki zawodowe w zakładach pracy.

Możesz kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik technologii żywności.

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, placówkach zajmujących się przechowywaniem i dystrybucją żywności.

Możesz także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą – przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem spożywczym.

Ucząc się w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego będziesz realizował zadania:

 • przygotowywanie surowców do produkcji wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń;
 • wytwarzanie półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń;
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych;
 • magazynowanie wyrobów gotowych z wykorzystaniem urządzeń magazynowych i środków transportu wewnętrznego.

Nasza szkoła zapewni Ci:

 • dobrą bazę kształcenia teoretycznego i praktycznego,
 • ciekawe zajęcia przebiegające w formie ćwiczeń i projektów,
 • dobrze przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • praktyki zawodowe w zakładach pracy.
cialis 20mg cialis generique acheter levitra kamagra oral jelly viagra generique levitra pas cher kamagra prix acheter viagra viagra sans ordonnance cialis pas cher achat viagra kamagra 100 viagra prix kamagra pas cher kamagra 100 mg cialis sans ordonnance levitra sans ordonnance cialis générique cialis en ligne viagra france
Cialis kaufen Potenzmittel Viagra Lida kaufen Erfahrungen Levitra Original Viagra Cialis Kaufen Cialis billig Lida kundenrezensionen Herren-Apotheke Online Cialis oder Viagra Gegen Rauchen Viagra ohne Rezept Schlankheitsmittel Kamagra Brausetabletten kaufen Viagra pille Cialis Tadalafil Viagra rezeptfrei kaufen Cialis rezeptfrei Erfahrungen Viagra Generka Levitra rezeptfrei kaufen Kamagra Oral Jelly kaufen Kaufen Kamagra
lacoste australia lacoste polo shirts fred perry polo australia tommy hilfiger polo fred perry polo tommy hilfiger australia polo ralph lauren shirts australia polo ralph lauren australia polo ralph lauren outlet lacoste outlet poloshirt damen polo ralph lauren damen lacoste sale poloshirt polo homme polo ralph lauren polo ralph lauren femme polo lacoste polo outlet lacoste polo
Acheter Priligy Viagra Suisse Acheter Levitra Orodispersible Acheter Cialis 5mg Cialis Suisse Acheter Levitra Acheter Propecia Levitra Vendita levitra Generico Farmacia On Line Vicenza Comprare Viagra Gold - Vigour Comprare Cialis Professional Comprare Brand Levitra Kamagra 100 mg Acquisto Priligy Viagra Generico Acquisto Brand Cialis Lovegra Acquisto Kamagra Gold Comprare Female Viagra