Ewelina Krawiec

Pedagog szkolny 

Godziny pracy:

Poniedziałek 12.00 - 18.00

Wtorek 8.15 - 12.30

Środa 8.15 - 12.45

Czwartek 8.15 - 14.00

Piątek 8.15- 12.00

Pedagog szkolny pełni również dyżury w czasie Dni otwartych szkoły (spotkań z rodzicami).

Czym zajmuje się pedagog w szkole?

Podstawowe zajęcia pedagoga szkolnego obejmują działania takie jak:

  1. Współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu   wychowawczego szkoły oraz innych planów i programów związanych z wychowaniem, profilaktyką społeczną, rozwojem osobowym uczniów, poprawianiem jakości pracy szkoły,
  2. Współpraca z wychowawcami w dziedzinie wychowania,
  3. Pomoc i interwencja w nagłych przypadkach, 
  4. Rozeznanie potrzeb i zapewnienie pomocy materialnej uczniom, którzy tego potrzebują,
  5. Planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych,
  6. Organizacja zajęć integracyjnych dla klas pierwszych
  7. Opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi wsparcia,
  8. Współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, pomocy psychologicznej;
  9. Stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jago rodzica, którzy potrzebują kontaktu z pedagogiem szkolnym.

Telefony, które warto zapamiętać:

Anonimowy Telefon Zaufania

tel. (042) 19288

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
tel. 116111

Narkotyki-Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania
tel. 0801 199 990

Niebieska Linia - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
tel. 0801 120 002

Telefon "Stop Przemocy" dla Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodziców
tel. (042) 682 28 37

Fundacja Pomocy Rodzinie „Opoka” telefon interwencyjny
tel. (042) 630-61-80

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
tel. (0-42)630-11-02

Komitet Ochrony Praw Dziecka
tel.: (0-22) 626-94-19 lub (0-22) 745-06-01

Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji „Dzieci Niczyje”
tel. (0-22) 616-02-68