Język polski

Bukalska-Krukowicz Beata

Haba Mirosława

Niebudek Damian

Różowicz Anna

Matematyka

Pielas Lidia

Rutczyńska Małgorzata

Stępień Dariusz (urlop)

Język angielski

Kmiecik  Kamila

Kosmala Renata

Kotulski Andrzej

Kurpińska Aleksandra

Michalczyk Daria

Puszyńska Anna (urlop)

Wilk- Karczmarczyk Katarzyna

Język hiszpański i język francuski

Kubicka Dagmara

Język niemiecki

Czernicka-Wodecka Małgorzata

Świerczyna Tomasz

Język rosyjski

Niebudek Damian

Różak Grażyna

Wołowiec- Krzepkowska Agata

Geografia i Podstawy przedsiębiorczości

Kawecka-Sowa Aneta

Kijewski Artur

Machniewska Dorota (urlop)

Usak Maciej

Informatyka

Gruca Jarosław

Niebudek Damian

Rutczyńska Małgorzata

Fizyka

Gruca Jarosław

Stępień Dariusz (urlop)

Chemia

Gałka Jolanta

Biologia

Dąbrowska – Szwajca Danuta

Parusińska Jolanta (urlop)

Rokita Małgorzata

Edukacja dla bezpieczeństwa

Niebudek Damian

Tusznio Tomasz

Wójcik Andrzej

Historia

Cichecka Marta

Ślusarczyk Adam

Wiedza o społeczeństwie

Czernicka-Wodecka Małgorzata

Kawecka-Sowa Aneta

Ślusarczyk Adam

Wychowanie do życia w rodzinie

Dąbrowska-Szwajca Danuta

Maderak- Durlej Aleksandra

Parusińska Jolanta (urlop)

Wychowanie fizyczne

Cender Magdalena

Jóźwik Lilla

Krawczyk Mariusz

Rak Dorota

Tusznio Tomasz

Wójcik Andrzej

Religia

Kieszkowska Lidia

Pawłowska Katarzyna

Etyka

Zdeb Radosław

Plastyka

Niebudek Damian

Biblioteka

Kostyła Dorota

Maderak-Durlej Aleksandra

Przedmioty zawodowe branży gastronomicznej i spożywczej

Banasik-Rusak Małgorzata

Bębenek- Nowak Beata

Bitnerowska Anna

Błaszczyk Halina

Buchart Marzena

Ejsmont –Pałyga Anna

Gałka Jolanta

Koncewicz Agnieszka

Krawczyńska Jadwiga

Kumalska Elżbieta

Markowicz Michał

Rudawska Edyta

Rutowicz Marta

Rylska Renata

Sabat Anna

Stelmasińska Marta

Spałek Katarzyna

Zaborowska Małgorzata

Zapała Tomasz

Przedmioty zawodowe ekonomiczne

Kijewski Artur

Wilk- Karczmarczyk Katarzyna

Praktyczna nauka zawodu

Syska Janina

Tamborska Teresa

Zdeb Radosław

Zajęcia rewalidacyjne

Krawiec Ewelina

Latosińska Izabela

Niebudek Damian

Parusińska Jolanta (urlop)

Rokita Małgorzata

Różak Grażyna

Stępień- Daszkiewicz Urszula

Wołowiec- Krzepkowska  Agata

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii

Tusznio Tomasz

Nauczyciel specjalista

Latosińka Izabela

Rokita Małgorzata

Stępień- Daszkiewicz Urszula

Wołowiec-Krzepkowska Agata

St. specjalista ds. Bezpieczeństwa i higieny pracy

Krawczyk Mariusz