Język polski

Bukalska-Krukowicz Beata

Haba Mirosława

Różowicz Anna

 

Matematyka

Pielas Lidia

Rutczyńska Małgorzata

 

Język angielski

Kmiecik  Kamila

Kosmala Renata

Michalczyk Daria

Puszyńska Anna

 

Język hiszpański

Kubicka Dagmara

 

Język niemiecki

Czernicka-Wodecka Małgorzata

Świerczyna Tomasz

 

Język rosyjski

Banasik-Rusak Małgorzata

Niebudek Damian

Różak Grażyna

Wołowiec- Krzepkowska Agata

 

Geografia i Podstawy przedsiębiorczości

Kawecka-Sowa Aneta

Kijewski Artur

Machniewska Dorota

Usak Maciej

 

Informatyka

Banasik-Rusak Małgorzata

Gruca Jarosław

 

Fizyka

Stępień Dariusz

 

Chemia

Gałka Jolanta

 

Biologia

Dąbrowska – Szwajca Danuta

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wójcik Andrzej

 

Historia

Kozieł Urszula

Kwiecień Robert

Ślusarczyk Adam

 

Wiedza o społeczeństwie

Kawecka-Sowa Aneta

Ślusarczyk Adam

 

Wiedza o kulturze

Czernicka-Wodecka Małgorzata

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Dąbrowska-Szwajca Danuta

Parusińska Jolanta

 

Wychowanie fizyczne

Cender Magdalena

Jóźwik Lilla

Krawczyk Mariusz

Rak Dorota

Wójcik Andrzej

 

Religia

Kieszkowska Lidia

Pawłowska Katarzyna

 

Etyka

Salata-Zasacka Lidia

 

Biblioteka

Kostyła Dorota

Maderak-Durlej Aleksandra

 

Przedmioty zawodowe branży gastronomicznej

Banasik-Rusak Małgorzata

Bezak Mariusz

Bitnerowska Anna

Błaszczyk Halina

Buchart Marzena

Krawczyńska Jadwiga

Rudawska Edyta

Rylska Renata

Stelmasińska Marta

Spałek Katarzyna

Pawłowska Katarzyna

 

Przedmioty zawodowe branży spożywczej

Bębenek-Nowak Beata

Rutowicz Marta

Zaborowska Małgorzata

 

Przedmioty zawodowe ekonomiczne

Calicka Ilona

Kijewski Artur

 

Praktyczna nauka zawodu

Markowicz Michał - Szef Kuchni Hotelu Odyssey

Syska Janina

Tamborska Teresa

 

Zajęcia rewalidacyjne

Parusińska Jolanta

Różak Grażyna

Wołowiec- Krzepkowska  Agata

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Krawczyk Mariusz

 

Nauczyciel wspomagający

Parusińska Jolanta

Wołowiec-Krzepkowska Agata