Język polski

Bukalska-Krukowicz Beata

Haba Mirosława

Niebudek Damian

Różowicz Anna

Matematyka

Pielas Lidia

Rutczyńska Małgorzata

Stępień Dariusz

Język angielski

Kmiecik  Kamila

Kosmala Renata

Kotulski Andrzej

Michalczyk Daria

Puszyńska Anna

Język hiszpański i język francuski

Kubicka Dagmara

Język niemiecki

Czernicka-Wodecka Małgorzata

Świerczyna Tomasz

Język rosyjski

Niebudek Damian

Różak Grażyna

Wołowiec- Krzepkowska Agata

Geografia i Podstawy przedsiębiorczości

Kawecka-Sowa Aneta

Kijewski Artur

Machniewska Dorota

Usak Maciej

Informatyka

Gruca Jarosław

Rutczyńska Małgorzata

Fizyka

Stępień Dariusz

Chemia

Gałka Jolanta

Biologia

Dąbrowska – Szwajca Danuta

Parusińska Jolanta

Edukacja dla bezpieczeństwa

Niebudek Damian

Tusznio Tomasz

Wójcik Andrzej

Historia

Cichecka Marta

Kwiecień Robert

Ślusarczyk Adam - urlop

Wiedza o społeczeństwie

Czernicka-Wodecka Małgorzata

Kawecka-Sowa Aneta

Ślusarczyk Adam- urlop

Wiedza o kulturze

Czernicka-Wodecka Małgorzata

Wychowanie do życia w rodzinie

Dąbrowska-Szwajca Danuta

Parusińska Jolanta

Wychowanie fizyczne

Cender Magdalena

Jóźwik Lilla - urlop

Krawczyk Mariusz

Rak Dorota

Stachura Michał

Tusznio Tomasz

Wójcik Andrzej

Religia

Kieszkowska Lidia

Pawłowska Katarzyna

Etyka

Sierka Jacek

Plastyka

Niebudek Damian

Biblioteka

Kostyła Dorota

Maderak-Durlej Aleksandra

Przedmioty zawodowe branży gastronomicznej i spożywczej

Banasik-Rusak Małgorzata

Bębenek- Nowak Beata

Bitnerowska Anna - urlop

Błaszczyk Halina

Buchart Marzena

Calicka Ilona

Ejsmont –Pałyga Anna

Gałka Jolanta

Krawczyńska Jadwiga

Kumalska Elżbieta

Malaga Karolina

Markowicz Michał

Rudawska Edyta

Rutowicz Marta

Rylska Renata

Sabat Anna

Stelmasińska Marta

Spałek Katarzyna

Zaborowska Małgorzata

Zapała Tomasz

Przedmioty zawodowe ekonomiczne

Kijewski Artur

Praktyczna nauka zawodu

Syska Janina

Tamborska Teresa

Zdeb Radosław

Zajęcia rewalidacyjne

Krawiec Ewelina

Latosińska Izabela

Parusińska Jolanta

Rokita Małgorzata

Różak Grażyna

Wołowiec- Krzepkowska  Agata

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii

Tusznio Tomasz

Nauczyciel specjalista

Latosińka Izabela

Rokita Małgorzata

Stępień- Daszkiewicz Urszula

Wołowiec-Krzepkowska Agata

St. specjalista ds. Bezpieczeństwa i higieny pracy

Krawczyk Mariusz