Język polski

Bukalska-Krukowicz Beata

Haba Mirosława

Niebudek Damian

Różowicz Anna

Stępień – Daszkiewicz Urszula

Matematyka

Pielas Lidia

Rutczyńska Małgorzata

Stępień Dariusz

Język angielski

Kmiecik  Kamila

Kosmala Renata

Kotulski Andrzej

Kurpińska Aleksandra

Michalczyk Daria

Puszyńska Anna (urlop)

Wilk- Karczmarczyk Katarzyna

Język hiszpański i język francuski

Dąbrowski Piotr

Kubicka Dagmara

Język niemiecki

Czernicka-Wodecka Małgorzata

Świerczyna Tomasz

Język rosyjski

Niebudek Damian

Różak Grażyna

Wołowiec- Krzepkowska Agata

Geografia i Podstawy przedsiębiorczości

Kawecka-Sowa Aneta

Kijewski Artur

Machniewska Dorota

Usak Maciej

Informatyka

Gruca Jarosław

Niebudek Damian

Rutczyńska Małgorzata

Fizyka

Gruca Jarosław

Stępień Dariusz

Chemia

Gałka Jolanta

Rokita Małgorzata

Biologia

Dąbrowska – Szwajca Danuta

Parusińska Jolanta

Rokita Małgorzata

Edukacja dla bezpieczeństwa

Tusznio Tomasz

Wójcik Andrzej

Historia

Cichecka Marta

Ślusarczyk Adam

Wiedza o społeczeństwie

Kawecka-Sowa Aneta

Ślusarczyk Adam

Wychowanie do życia w rodzinie

Dąbrowska-Szwajca Danuta

Maderak- Durlej Aleksandra

Parusińska Jolanta

Wychowanie fizyczne

Cender Magdalena

Jóźwik Lilla

Krawczyk Mariusz

Rak Dorota

Tusznio Tomasz

Wójcik Andrzej

Religia

Kieszkowska Lidia

Pawłowska Katarzyna

Etyka

Kijewski Artur

Plastyka

Niebudek Damian

Biblioteka

Kostyła Dorota

Maderak-Durlej Aleksandra

Przedmioty zawodowe branży gastronomicznej i spożywczej

Banasik-Rusak Małgorzata

Bębenek- Nowak Beata

Bitnerowska Anna

Błaszczyk Halina

Buchart Marzena

Ejsmont –Pałyga Anna

Gałka Jolanta

Krawczyńska Jadwiga

Kumalska Elżbieta

Markowicz Michał

Rudawska Edyta

Rutowicz Marta

Rylska Renata

Sabat Anna

Stelmasińska Marta

Spałek Katarzyna

Zaborowska Małgorzata

Zapała Tomasz

Zdeb Radosław

Przedmioty zawodowe ekonomiczne

Kijewski Artur

Praktyczna nauka zawodu

Gad Andrzej

Syska Janina

Tamborska Teresa

Zdeb Radosław

Zajęcia rewalidacyjne

Krawiec Ewelina

Latosińska Izabela

Matysek-Rapcia Anna

Parusińska Jolanta

Pawłowska Irena

Rokita Małgorzata

Różak Grażyna

Stępień- Daszkiewicz Urszula

Wołowiec- Krzepkowska  Agata

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii

Tusznio Tomasz

Nauczyciel specjalista

Latosińska Izabela

Matysek- Rapcia Anna

Parusińska Jolanta

Pawłowska Irena

Stępień- Daszkiewicz Urszula

Wołowiec-Krzepkowska Agata

St. specjalista ds. Bezpieczeństwa i higieny pracy

Krawczyk Mariusz