Historia

Początki istnienia ZSPS w Kielcach przypadają na rok 1951, gdy  przy ulicy Śniadeckich 30, powołano do życia Technikum Gastronomiczne i Zasadniczą Szkołę Gastronomiczną – pierwszą dyrektorką szkoły była Maria Krzymuska, jednocześnie kierująca szkołą odzieżową. W 1967 roku oddano do użytku nowy gmach szkolny przy ulicy Zagórskiej 14, który jest siedzibą szkoły do dnia dzisiejszego. Jeśli chodzi o nazwę szkoły, to w 1975 roku, powstał wtedy wzbogacony o liceum zawodowe – Zespól Szkół Przemysłu Spożywczego i pod tą nazwą szkoła funkcjonuje to dziś.

Dyrektorzy Szkoły

Maria Krzymuska 1951- 1955

Stanisław Gołdyn 1955-1964

Jan Sałek 1964-1981

Edward Detka 1981-1984

Stanisław Durlik 1984-1992

Marek Sawadro 1992-2013

Małgorzata Banasik-Rusak 2013- do chwili obecnej

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach, w skład którego wchodzą Technikum nr 3 im. Danuty Siedzikówny „Inki” oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Danuty Siedzikówny „Inki” to miejsce wyróżniające się zarówno pielęgnowaniem tradycji, jak również nowoczesnością i innowacyjnymi metodami kształcenia zawodowego w dziedzinie szeroko pojętej gastronomii.                            .

Kształcimy uczniów w zawodach :

Technikum nr 3 im. Danuty Siedzikówny „Inki”

- technik usług kelnerskich

- technik technologii żywności

- technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Danuty Siedzikówny „Inki”

- cukiernik

- kucharz

- kelner

Jesteśmy szkołą sukcesu :

1.Organizatorami wielu debat, konkursów kulinarnych, spotkań ze znanymi kucharzami, innowacji pedagogicznych.

2. W ramach projektu unijnego Erasmus + nasi uczniowie kształcą swoje umiejętności na praktykach zawodowych w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Portugali.

3. Nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe w renomowanych zakładach gastronomicznych.

4. Patronaty nad naszymi klasami objęły najlepsze restauracje hotelowe i firmy gastronomiczne.

Wybierając naukę w naszej szkole uczniowie zdobywają wszechstronną wiedzę i umiejętności konieczne do pracy w branży gastronomicznej:

– to jedna z najlepszych szkół zawodowych o profilu gastronomicznym w Polsce,

– stawiamy na naukę języków obcych, nasi uczniowie korzystają z najnowszych materiałów językowych oraz z multimedialnych pomocy dydaktycznych,

– doskonale wyposażone pracownie technologiczne, cukiernicze, kelnerskie oraz warsztaty szkolne umożliwiają praktyczną naukę zawodu w rzeczywistych warunkach pracy,

– realizujemy wiele projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,

- organizujemy wiele ciekawych i poszukiwanych na rynku pracy szkoleń zawodowych oraz warsztatów zawodowych współpracujemy z najlepszymi zakładami gastronomicznymi i restauracjami w mieście, województwie i kraju,

– nasi absolwenci nie mają problemu ze zdobyciem pracy,

– uczęszczając do naszej szkoły masz możliwość rozwijania swoich pasji w jednym z wielu tematycznych kół   zainteresowań (sport, teatr, film, fotografia, muzyka, taniec, poezja).

Nasza szkoła została wyróżniona i nagrodzona wieloma prestiżowymi tytułami :

  1. ESQA-Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości
  2. Szkoła Przyjazna Rodzinie
  3. Szkoła Wolna od Dyskryminacji
  4. Szkoła Przyjazna Uczniowi z Dysleksją
  5. Szkoła Promująca Czytanie
  6. Szkoła Świętokrzyskiego Dziedzictwa Kulinarnego
  7. Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji – Innowacyjna Szkoła
  8. Dobra Praktyka Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości 2018 r.

Nasza szkoła w kontekście aktywności zagranicznej może pochwalić się udziałem w wielu projektach Unii Europejskiej. Projekty te pozwalają nie tylko rozwijać szkołę i rozbudowywać jej zaplecze, ale umożliwiają nam działania, dzięki którym możemy propagować i promować wiedzę z zakresu gastronomii.