Historia

Początki istnienia ZSPS w Kielcach przypadają na rok 1951, gdy  przy ulicy Śniadeckich 30, powołano do życia Technikum Gastronomiczne i Zasadniczą Szkołę Gastronomiczną – pierwszą dyrektorką szkoły była Maria Krzymuska, jednocześnie kierująca szkołą odzieżową. W 1967 roku oddano do użytku nowy gmach szkolny przy ulicy Zagórskiej 14, który jest siedzibą szkoły do dnia dzisiejszego. Jeśli chodzi o nazwę szkoły, to w 1975 roku, powstał wtedy wzbogacony o liceum zawodowe – Zespól Szkół Przemysłu Spożywczego i pod tą nazwą szkoła funkcjonuje to dziś.

Dyrektorzy Szkoły

Maria Krzymuska 1951- 1955

Stanisław Gołdyn 1955-1964

Jan Sałek 1964-1981

Edward Detka 1981-1984

Stanisław Durlik 1984-1992

Marek Sawadro 1992-2013

Małgorzata Banasik-Rusak 2013-do chwili obecnej

Nasze atuty:

Kształcenie zgodnie ze standardami europejskimi,

Solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego i zawodowego,

Kompetentna kadra nauczycielska, większość nauczycieli to egzaminatorzy,

Realizacja projektów unijnych rozwijających wiedzę i umiejętności w zawodzie,

Nowoczesne wyposażenie pracowni i warsztatów,

Wsparcie w planowaniu kariery zawodowej,

Pomoc pedagoga i psychologa szkolnego,

Bezpieczna i przyjazna atmosfera nauki,

Ochrona, opieka medyczna,

Nasze możliwości:

Przygotowujemy do olimpiad z zakresu  wiedzy o żywieniu i żywności i konkursów kulinarnych

Uczymy dodatkowo obsługi programów komputerowych stosowanych w gastronomii i hotelarstwie, nowych trendów w serwowaniu potraw, carvingu, sporządzania potraw regionalnych, kuchni fusion,

Rozwijamy talenty: wokalne, taneczne, językowe, aktorskie i wiele innych. W szkole działa : Szkolna Grupa Artystyczna , Szkolny Klub Poety, Koło PCK , SKS, Redakcja Szkolnej Gazetki ‘’ Przewałek „,

Dbamy o rozwój fizyczny uczniów poprzez bogatą ofertę dodatkowych zajęć sportowych, uczymy jazdy na nartach.

Uczestniczymy z projektach unijnych :

Mamy tradycję z której jesteśmy dumni:

Kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie poprzez uczestnictwo w projektach; Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, wycieczki do Sejmu RP i spotkania z politykami, współpracę z instytucjami kultury na terenie miasta,

Organizujemy Wojewódzki Konkurs Literacki: Moje fascynacje literaturą…,

Zapewniamy praktyki w najlepszych ośrodkach gastronomiczno- hotelarskich w Pogorzelicy, Rewalu nad Bałtykiem i w Waplewie na Mazurach,

Realizujemy wiele projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,

Organizujemy Białe szkoły