Dyrektor
Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach

IMG 9714

mgr Małgorzata Banasik-Rusak

 

Wicedyrektor
Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego
wicedyrektor
 
mgr Grażyna Różak
 

 Kierownik szkolenia praktycznego
w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego

bitnerowska po konwersji

mgr Anna Bitnerowska