Dyrekcja i Kadra - Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Kielce
Dyrektor
Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego

 

11

mgr Małgorzata Banasik-Rusak

 

 

 

Wicedyrektor
Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego 

 

22

mgr Maciej Usak
 

 

 

 Kierownik szkolenia praktycznego
w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego

 

33

mgr Ilona Calicka