Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie - Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Kielce