BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

Pracownicy Biblioteki i Czytelni: Aleksandra Maderak-Durlej, Dorota Kostyła

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek:  7:30 – 15:00

Wtorek:  7:30 – 15:00

Środa:  7:30 – 16:00

Czwartek:  7:30 – 16:00

Piątek:  7:30 – 14.00

 

Godziny pracy bibliotekarek

 

Nasza Biblioteka :

Biblioteka szkolna ZSPS jest pracownią interdyscyplinarną służącą wszystkim uczniom i pracownikom szkoły. Gromadzi książki, czasopisma oraz zbiory multimedialne. Dysponuje czytelnią oraz 5 stanowiskami komputerowymi, które umożliwiają użytkownikom korzystanie   z Internetu, katalogów bibliotecznych w systemie MOL oraz pracę w podstawowym pakiecie MO.

Bibliotekarki w swej pracy szczególny nacisk kładą na działania informacyjno-bibliograficzne, upowszechnianie czytelnictwa oraz popularyzację wiedzy wśród uczniów. W tym celu podejmują m.in. następujące działania: gromadzą i udostępniają materiały wydawane przez CKE i OKE. Opracowują i upowszechniają wśród nauczycieli i uczniów klas maturalnych materiały pomocnicze dotyczące opisu bibliograficznego oraz zasad tworzenia bibliografii załącznikowej, sporządzają zestawy literatury na dany temat dla uczniów, popularyzują literaturę w formie wizualnych prezentacji w gablotach na korytarzu i na tablicach informacyjnych w czytelni. Zainicjowały i prowadzą od 14 lat szkolną akcję charytatywną na rzecz dzieci z „Dobrej Chaty”. Działania te wspomagają proces dydaktyczny i przyczyniają się do kształtowania jej dobrego wizerunku w środowisku.

Od lutego 2013 roku biblioteka szkolna udostępnia swe zbiory w świeżo wyremontowanych pomieszczeniach.       

 

Cytaty o książkach :

"Kto czyta książki, żyje podwójnie"  - Umberto Eco

"Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni”- chińskie przysłowie

"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów" - Kartezjusz

"Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera" – Monteskiusz

 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

 

Galeria