Drogi Ósmoklasisto!

Jesteśmy szkołą z 70 – letnią tradycją. Jako Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości kładziemy szczególny nacisk na rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży oraz przygotowanie uczniów do profesjonalnego wykonywania zawodu. Zapewniamy praktykę zawodową w najlepszych zakładach gastronomicznych na terenie kraju i za granicą.

U nas możesz zdobyć atrakcyjny zawód oraz rozwijać zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych i zawodowych. Tylko u nas masz szansę poszerzyć swoją wiedzę zawodową  w ramach specjalistycznych kursów i szkoleń, np. barista, barman, kuchnia molekularna, kuchnia fusion, carving. Tylko będąc uczniem ZSPS masz szansę szkolić się pod okiem mistrzów kuchni oraz profesjonalnej kadry nauczycielskiej. Będąc absolwentem ZSPS zdobędziesz atrakcyjną pracę, w której możesz się rozwijać.

Zapraszamy!