Celem kształcenia  zawodowego jest przygotowanie bardzo dobrze wykwalifikowanej kadry w zawodach usługowych branży gastronomicznej i spożywczej. W naszej szkole kształcimy w następujących zawodach: technik  żywienia i usług gastronomicznych, technik usług kelnerskich, technik technologii żywności, kucharz, cukiernik, kelner. Przygotowujemy uczniów do wykonywania zadań zawodowych w zakładach gastronomicznych i spożywczych oraz hotelach w zakresie planowania produkcji  i świadczenia usług żywieniowych, a także w innych specjalnościach np. produkcji piekarsko-ciastkarskiej i cukierniczej. Nasi absolwenci mogą podejmować  również pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego oraz firmach o pokrewnej działalności. Celem nowoczesnego kształcenia zawodowego w naszej szkole jest przygotowanie uczniów do  życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy w nowoczesnych firmach i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się krajowym i europejskim rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego podejmujemy liczne działania wspomagające rozwój każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Szczególnie zwracamy uwagę na podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Służą temu doskonale wyposażone pracownie umożliwiające  praktyczną naukę w rzeczywistych warunkach pracy i współpraca z nowoczesnymi zakładami pracy.  Realizujemy  projekty współfinansowane w ramach  programu Unii Europejskiej Erasmus+ organizując zagraniczne staże m. in. Niemczech i Portugalii. Podczas organizowanych przez  ZSPS szkoleń oraz warsztatów zawodowych dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współpracujemy z elitą mistrzów kuchni.  Uczniowie kończący naszą szkołę nie mają problemuze zdobyciem pracy, gdyż elastycznie reagujemy na potrzeby rynku pracy.

zawodowe 3

zawodowe 2

zawodowe 5

zawodowe 6

zawodowe 7

zawodowe 8

zawodowe 10

zawodowe 11

zawodowe 12

zawodowe 13

zawodowe 14

eduzaw 1 1

eduzaw 1 2

eduzaw 1 3

eduzaw 1 4

eduzaw 1 5

eduzaw 1 6

eduzaw 1 7

eduzaw 1 8

eduzaw 1 9

eduzaw 1 10

eduzaw 1 11

eduzaw 1 12

eduzaw 1 13

eduzaw 1 14

eduzaw 1 15

eduzaw 1 16

 

eduzaw 1 17

eduzaw 1 18

eduzaw 1 19

eduzaw 1 20

eduzaw 1 21

eduzaw 1 22

eduzaw 1 23

eduzaw 1 24

eduzaw 1 25

eduzaw 1 26

eduzaw 1 27

eduzaw 1 28

eduzaw 1 29

eduzaw 1 30

eduzaw 1 31

eduzaw 1 32

eduzaw 1 33

eduzaw 1 34

eduzaw 1 35

eduzaw 1 36

eduzaw 1 37

eduzaw 1 38

eduzaw 1 39

eduzaw 1 40

eduzaw 1 41

eduzaw 1 42

eduzaw 1 43

eduzaw 1 44

eduzaw 1 45

eduzaw 1 46

eduzaw 1 17