Celem kształcenia  zawodowego jest przygotowanie dobrze wykwalifikowanej kadry w zawodach usługowych. W naszej szkole kształcimy w następujących zawodach branży gastronomicznej: technik  żywienia i usług gastronomicznych, kelner i kucharz. Przygotowujemy uczniów do wykonywania zadań zawodowych w zakładach gastronomicznych i hotelach w zakresie planowania produkcji i świadczenia usług żywieniowych. W branży spożywczej kształcimy techników technologii  żywności. W tym zawodzie uczniowie mogą specjalizować się m.in. w produkcji piekarsko-ciastkarskiej, cukierniczej, mleczarskiej, przetwórstwa mięsa i innych.Absolweci mogą podejmować  pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego oraz firmach pokrewnych, np. hurtowniach spożywczych.

Celem nowoczesnego kształcenia zawodowego w naszej szkole jest przygotowanie uczniów do  życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy w nowoczesnych firmach i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się krajowym i europejskim rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego podejmujemy liczne działania wspomagające rozwój każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Szczególnie zwracamy uwagę na podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Służą temu doskonale wyposażone pracownie umożliwiające  praktyczną naukę w rzeczywistych warunkach pracy i współpraca z nowoczesnymi zakładami pracy.  Realizujemy  projekty współfinansowane w ramach  programu Unii Europejskiej Erasmus+ organizując zagraniczne staże w Niemczech i Portugalii. Podczas organizowanych przez  ZSPS szkoleń oraz warsztatów zawodowych dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współpracujemy z elitą kucharzy.  Uczniowie kończący naszą szkołę nie mają problemu ze zdobyciem pracy, gdyż elastycznie reagujemy na potrzeby rynku pracy.

edukacjaZwodowa201611

edukacjaZawodowa2016 1

edukacjaZawodowa2016 2

edukacjaZawodowa2016 3

edukacjaZawodowa2016 4

edukacjaZawodowa2016 5

edukacjaZawodowa2016 6

edukacjaZawodowa2016 7

edukacjaZawodowa2016 8

edukacjaZawodowa2016 9

edukacjaZawodowa2016 10