W listopadzie po raz ósmy nasza szkoła przystąpiła do projektu „Otwarta Firma” realizowanego w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Jego celem jest promocja przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.  W tym roku do współpracy przy realizacji projektu zaprosiliśmy przedstawicieli II oddziału banku BGŻ SA. Młodzież uczestniczyła w ciekawych warsztatach pod nazwą „Bankowość w praktyce”. Dzięki takim zajęciom uczniowie mogą z większą świadomością kształtować swoją ścieżkę edukacyjno-zawodową.

otwartaFirma201621 1

otwartaFirma201621 2

 

Co roku uczniowie klas, które realizują geografię na poziomie rozszerzonym uczestniczą w zajęciach terenowych z geografii w ramach programowych zajęć praktycznych. Lekcje  poza murami szkoły są zawsze interesujące i przystępne, gdyż nawet najtrudniejsze tematy są łatwiejsze do zrozumienia. Warsztaty dają możliwość praktycznego poznania przeszłości geologicznej naszego miasta, poznania procesów zachodzących w środowisku, samodzielnego wykonywania pomiarów i oczywiście posługiwania się mapą w terenie.

zajeciaGeografia 1


zajeciaGeografia 2

Nasze technikum należy do o elitarnej grupy "szkół sukcesu” matematycznego, wynikającego z e wskaźników EWD.

Dlaczego warto uczyć się matematyki?

"Kto lekceważy osiągnięcia matematyki, przynosi szkodę całej nauce,

ponieważ ten, kto nie zna matematyki, nie może poznać innych nauk ścisłych

i nie może poznać świata."     Roger Bacan

Matematyka jest bardzo rozległą i dość niejednorodną dziedziną wiedzy obejmującą tradycyjnie wiele węższych dyscyplin naukowych o specyficznej, różnorodnej tematyce i zróżnicowanych metodach badawczych. Można powiedzieć, że jest to dziedzina wiedzy zajmująca się badaniem pojęcia liczby, przestrzeni i zbieżności oraz pojęć pokrewnych i pomocniczych.

 

   

Organizujemy :

Konkurs  o tytuł Mistrza Matematyki ZSPS

Uczestniczymy :

Świętokrzyski Matematyczny Maraton Maturalny

Próbna Matura z Operonem

Świętokrzyska Próbna Matura 

Świętokrzyskie Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Sudoku.