Od kilku lat nauczycielki matematyki p. profesor M. Rutczyńska i L. Pielas organizują wewnątrzszkolne konkursy matematyczne aby wykazać, że matematyka nie jest trudna lecz ciekawa, uczy logicznego i praktycznego myślenia.

Były to konkursy:

„Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne” .

Konkurs fotograficzny "Matematyka wokół nas".

"Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne".

Szkolny konkurs SUDOKU.

W ramach współpracy z uczelnią wyższą WSEPiNM w Kielcach klasa Ic wraz z p. profesor D. Dąbrowską- Szwajca uczestniczyła w zajęciach na temat budowy skóry człowieka. Uczniowie dowiedzieli się o zabiegach leczniczych oraz pielęgnacyjnych powstrzymujących procesy starzenia się cery. Zapoznali się z budową, rodzajami i typem cery. Poznali podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, zwrócili uwagę na potrzebę higieny skóry.

Resized received 486823811901073

Resized received 733313653782258

wseip

W marcu 2019 r. klasa Ia i Ic uczestniczyły w dwudniowej wycieczce. Celem było zwiedzenie kopalni soli w Bochni, zwrócenie uwagi na ten ekosystem. Młodzież poznała nietypowe warunki życia dla organizmów, obserwowała stanowiska, w których mogą żyć bakterie sololubne.  (Zdjęcie 2)

Bochnia 2

Jak co roku nauczyciele przedsiębiorczości i uczniowie szkoły przystąpili do realizacji programu pod nazwą „Tydzień Przedsiębiorczości”. Już po raz jedenasty w dniach 12-16 listopada zorganizowano w naszej szkole zajęcia warsztatowe dla uczniów klas pierwszych z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Honorowy patronat nad tegoroczną edycją programu objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Do poprowadzenia zajęć warsztatowych z dziedziny szeroko rozumianej bankowości zaprosiliśmy specjalistów z banku Pekao. Młodzież miała okazję zapoznania się z metodami oszczędzania i inwestowania pieniędzy oraz zakładania kont bankowych. Nasz szkoła otrzymała możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek finansowy. Koordynatorami programu w szkole byli nauczyciele przedsiębiorczości D. Machniewska i M. Usak.

211

212

213

214

Uczniowie klas realizujących geografię na poziomie rozszerzonym uczestniczą w zajęciach warsztatowych z tego przedmiotu przygotowanych przez p. profesor Dorotę Machniewską. Młodzież w terenie sprawdza swoje umiejętności posługiwania się szkicem terenowym, mapą topograficzną oraz rozwiązuje zadania przydzielone przez nauczyciela. Poza murami szkoły uczniowie poznają zależności między warunkami środowiska, a działalnością człowieka. Po zakończeniu zajęć przy wspólnym ognisku miło jest podsumować wyniki pracy i czekać z niecierpliwością na kolejne wyjście w teren.

received 463790020889051

received 484439945619218

received 697861550715882

Nie jest prawdą, że uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać ze smartfonów. Doskonałym tego przykładem jest lekcja geografii na temat „Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS)”. Uczniowie używając swoich telefonów nauczyli się, jak korzystać z zasobów portali geograficznych. Geoportal.gov.pl.  to przykład bazy informacyjnej służącej do gromadzenia, opisu i analizy różnorodnych danych. Mogą one być wykorzystywane zarówno przez osoby indywidualne jak i instytucje (wojsko, policja, pogotowie, straż pożarna) do charakterystyki wybranego obszaru przestrzeni geograficznej. Na lekcjach geografii geoportale umożliwiają skomponowanie własnej mapy poprzez włączanie i wyłączanie warstw tematycznych, które są widoczne na ekranie komputera czy smarfona. W tym przypadku zostały one wykorzystane do wykonania ćwiczeń dotyczących doliny rzeki Nidy, które dla uczniów klasy IC przygotowała p. profesor Dorota Machniewska.

20191024 095336

20191024 095341

20191024 095429