W ZSPS nauczamy języka angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego. Edukację lingwistyczną realizujemy poprzez:

- przeprowadzanie rozmów w języku obcym w czasie pracy na lekcji,

- pogłębianie swojej wiedzy o kulturze krajów angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego obszaru językowego,

- uczestnictwo w konkursach językowych,

- organizację okolicznościowych wydarzeń językowych,

- stosowanie na lekcji najnowszych materiałów multimedialnych oraz pomocy dydaktycznych.

W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 zakwalifikowani uczniowie odbędą praktyki zawodowe w Niemczech w ramach projektu „Pracownik na miarę XXI wieku”  programu Erasmus +. W czasie pobytu uczniowie będą mieli okazję do praktyki języka niemieckiego w sytuacjach zawodowych, codziennych, zapoznania się z kulturą oraz kuchnią niemieckiego obszaru językowego.

14.12.2015r. wśród uczniów klas IV została przeprowadzona akcja ‘Christmas Reading’. W czasie spotkania uczniowie czytali opowiadania świąteczne w języku angielskim. Głównym założeniem tego wydarzenia była edukacja czytelnicza i promocja czytelnictwa. Jest to jeden z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016. Uczniowie mieli wspaniałą okazję doskonalenia sprawności czytania celem lepszego przygotowania się do matury z języka angielskiego. Przedświąteczny nastrój udzielił się wszystkim uczestnikom. Niewątpliwie zapoczątkowana w tym roku szkolnym akcja ‘Christmas Reading’ będzie miała swoją kontynuację w kolejnych latach.

edukacjaLingwistyczna2016 1

edukacjaLingwistyczna2016 1

edukacjaLingwistyczna2016 2

edukacjaLingwistyczna2016 3

edukacjaLingwistyczna2016 4

edukacjaLingwistyczna2016 5

edukacjaLingwistyczna2016 6