W ZSPS nauczamy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego oraz rosyjskiego. Edukację lingwistyczną realizujemy poprzez:

- przeprowadzanie rozmów w języku obcym w czasie pracy na lekcji,

- uczestnictwo w konkursach językowych,

- organizację okolicznościowych wydarzeń językowych,

- stosowanie na lekcji najnowszych materiałów multimedialnych oraz pomocy dydaktycznych.

DJO 1

DJO 2

DJO 3

DJO 4

DJO 5