W ZSPS młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności nie tylko na lekcjach języka polskiego,historii,WOS czy WOK, ale również uczestnicząc w różnych imprezach, akcjach uroczystościach i konkursach. Chcemy, aby nasi uczniowie byli: otwarci na świat oraz człowieka, tolerancyjni,nowocześni, żeby rozwijali  swoje pasje. 

Zrealizowali więc ciekawe ogólnopolskie projekty, np.:„JA CZYTAM”, „PROJEKT Z KLASĄ”, „STOP DYSKRYMINACJI - RAZEM MAMY SIŁĘ” AMNESTY INTERNATIONAL i biorą udział w kolejnych, takich jak: „FILHARMONIA / OSTROŻNIE, WCIĄGA!!!”, czy ŚWIĘTOKRZYSKA  AKADEMIA FILMOWA”.

Odwiedzają instytucje kultury, wyjeżdżają na interesujące wycieczki, są wolontariuszami. Przygotowali do druku i profesjonalnie wydali książkę, zawierającą  zbiór swoich opowiadań. Publikują tomiki poezji z własnymi ilustracjami.

Oto kilka zdjęć...         

1

2

3

4

5

6

7

8