Wykaz podręczników na rok szkolny 2022- 2023

Technikum

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLAS I TECHNIKUM

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLAS II TECHNIKUM

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLAS III TECHNIKUM

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLAS IV TECHNIKUM PO GIMNAZJUM

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLAS IV TECHNIKUM PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

Branżowa Szkoła I stopnia

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY II BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY III BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Podręczniki do nauki języków obcych należy zakupić we wrześniu 2022 r. po konsultacji z nauczycielem !!!

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021- 2022

Technikum czteroletnie

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLAS III TECHNIKUM ROK SZKOLNY 2021/ 2022

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLAS IV TECHNIKUM PO GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2021/ 2022

Technikum pięcioletnie

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLAS I TECHNIKUM ROK SZKOLNY 2021/ 2022

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLAS II TECHNIKUM ROK SZKOLNY 2021/ 2022

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLAS III TECHNIKUM ROK SZKOLNY 2021/ 2022

Branżowa Szkoła I stopnia po gimnazjum

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY III BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA ROK SZKOLNY 2021/ 2022

Branżowa Szkoła I stopnia po Szkole Podstawowej

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA ROK SZKOLNY 2021/ 2022

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY II BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA ROK SZKOLNY 2021/ 2022

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY III BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA ROK SZKOLNY 2021/ 2022

decyzja- podręczniki 2021/ 2022

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020- 2021

Branżowa Szkoła I Stopnia

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY II BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY II BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA PO GIMNAZJUM

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY III BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA PO GIMNAZJUM

Technikum czteroletnie

Klasa druga

Klasa trzecia

Klasa czwarta

Technikum pięciololetnie

Klasa pierwsza

Klasa druga

Wykaz podręczników od roku szkolnego 2019-2020

Wykaz podręczników od roku szkolnego 2018-2019

INFORMACJA DODATKOWA:

Podręczniki do języków obcych, proszę zakupić po pierwszych zajęciach !!!!!!!!!!!!!