WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
NA ROK 2018/2019 –
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I ZAWODOWE

TECHNIKUM NR 3 im Danuty Siedzikówny „INKI”

Zajęcia edukacyjne

Podręcznik /wydawnictwo

Język polski kl. 1

Nowe zrozumieć tekst –zrozumieć człowieka. Starożytność-średniowiecze cz.1

D. Chemperek, A.Kalbarczyk

WSiP 2014

Język polski kl. 1-2

Zrozumieć tekst –zrozumieć człowieka. Renesans -preromantyzm cz.2

D. Chemperek, A.Kalbarczyk

WSiP 2015

Język polski kl. 2

Nowe zrozumieć tekst –zrozumieć człowieka. Romantyzm -pozytywizm cz.1

D. Chemperek, A.Kalbarczyk, D.Trześniowski

WSiP 2015

Język polski kl. 3

Nowe zrozumieć tekst –zrozumieć człowieka. Modernizm –dwudziestolecie (nurt klasyczny) cz.2

D. Chemperek, A.Kalbarczyk, D.Trześniowski

WSiP 2016

Język polski kl. 4

Nowe zrozumieć tekst –zrozumieć człowieka. Dwudziestolecie międzywojenne(awangarda) –powojenna nowoczesność

D. Chemperek, A.Kalbarczyk, D.Trześniowski WSiP 2015

Język angielski

kl.1-2

Matura Focus 2 S. Key, V. Jones, D. Bradshaw, B. Michałowski   Pearson 2014

Język angielski

kl.2-3

Matura Focus 3 S. Key, V. Jones, D. Bradshaw, B. Michałowski   Pearson 2014

Język angielski
kl.3-4

Repetytorium maturalne Longman – poziom podstawowy

Pearson 2014

Język angielski

zawodowy

kl. 2-3

Cooking.

V. Evans, J. Dooley , R. Harley     Egis 2013

Język niemiecki

kl. 1-4

Infos 1,2,3, B. Sekulski, N. Drabik , T. Gajownik

Pearson 2016

Alles Klar 1, 2, 3 Łaniewska,Tworek WSiP 2015

,,Abitur“ A.Kryczyńska –Pham , J. Szczęk WSiP 2014(klasa IV)

Język rosyjski
kl. 1-4

Wot i my 1-3.

M. Wiatr –Kmieciak, S. Wujec

PWN 2015

Język niemiecki zawodowy

kl. 2-3

Język niemiecki w gastronomii

A. Dul   WSiP 2013

Historia

kl. 1

Po prostu. Historia

R. Dolecki , K.Gutowski , J. Smoleński     WSiP 2012

Historia i społeczeństwo
kl. 2-4

Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Rządzący i rządzeni . Europa i świat. Wojna i wojskowość. WSiP 2013

Matematyka
kl. 1

Prosto do matury 1.

zakres podstawowy

M. Antek , K. Belka ,

P. Grabowski     Nowa Era 2012

Matematyka
kl. 2

Prosto do matury 2.

zakres podstawowy

M. Antek , K. Belka ,

P. Grabowski     Nowa Era 2013

Matematyka
kl. 3-4

Prosto do matury 3.

zakres podstawowy

M. Antek , K. Belka ,

P. Grabowski     Nowa Era 2014

Informatyka
kl. 1  

Informatyka. Ciekawi świata

zakres podstawowy

G. Hermanowska , W. Hermanowski   OPERON 2012

Fizyka

kl.1

,,Świat fizyki”.

M. Fiałkowska Zamkor 2012

Chemia kl. 1

To jest chemia.

zakres podstawowy R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod Nowa Era 2012  

Biologia kl. 1

Biologia na czasie. E. Bonar, W. Krzeszowiec- Jeleń,

S. Czachorowski                 Nowa Era 2012

Biologia
kl. 2

Biologia na czasie 1.

zakres rozszerzony

M. Guzik, E. Jastrzębska, R. Kozik, R. Matuszewska, E. Pyłka-Gutowska, W. Zamachowski Nowa Era 2012/15

Biologia
kl. 3

Biologia na czasie 2.

zakres rozszerzony

M. Marko-Worłowska, R. Kozik, W. Zamachowski, S. Krawczyk, F. Dubert, A. Kula Nowa Era 2013/15

Biologia
kl. 4

 

 

Biologia na czasie 3.

zakres rozszerzony F. Dubert, M.Jurgowiak, M. Marko-Worłowska, W.Zamachowski

Nowa Era 2014/15

Geografia
kl. 1

Oblicza geografii.

R. Uliszak K. Wiedermann Nowa Era 2012/15

Geografia
kl. 2

Oblicza geografii 1.- Ziemia. Zakres rozszerzony R. Malarz, M. Więckowski

Nowa Era 2012/15

Geografia
kl. 3

Oblicza geografii 2. – Świat.
Zakres rozszerzony

T. Rachwał

Nowa Era 2013

Geografia
kl. 4

Oblicza geografii 3. - Polska
Zakres rozszerzony

M. Więckowski, R. Malarz

Nowa Era 2014

Edukacja dla bezpieczeństwa kl.1

Żyję i działam bezpiecznie.

J. Słoma Nowa Era 2012

Wiedza o społeczeństwie kl.1

„W centrum uwagi”.

A. Janicki

J. Kięczkowska Nowa Era 2012

Wiedza o społeczeństwie kl.2-4

„W centrum uwagi” cz. 1

Nowa Era 2012

„W centrum uwagi” cz. 2

L. Czechowska, A. Janicki, K. Święcicki Nowa Era 2014

Wiedza o kulturze kl.1

,,Ciekawi świata”.

A. Kisielewska, A.Kisielewski, A. Prochyra

OPERON 2012

Podstawy

Przedsię-

biorczości kl.1

,,Krok w przedsiębiorczość”.

Z. Makieła , T. Rachwał

Nowa Era 2012/15

Etyka kl. 1-4

„Etyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych” Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski OPERON 2011

Religia kl. 1-4

,, W blasku bożej prawdy“ kl.1 Jedność 2012 r.

,,Na drogach wiary” kl. 2 Jedność 2013 r.

,, Za progiem nadziei” kl. 3 Jedność 2014 r.

,, W bogactwie miłości” kl. 4

Jedność 2014 r.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

ZAWÓD: KELNER

Bezpie-

-czeństwo

i higiena pracy kelnera kl.1

Bezpieczeństwo

i higiena pracy.

W. Bukała , K. Szczęch

WSiP 2013

Wyposażenie

techniczne

zakładów

gastrono-

-micznych kl.1

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów cz. 3

,, wyposażenie zakładów gastronomicznych” A. Kmiołek WSiP 2014

Zasady

żywienia człowieka kl.1

,, Zasady żywienia człowieka”.

I. Nadolska , B. Przygoda

WSiP 2013

Towaro-

-znawstwo

artykułów

spożywczych

kl.1

Sporządzanie potraw i napojów.

Towaroznawstwo i przechowywanie żywności

A. Kmiołek

WSiP 2013

Technologia sporządzania potraw i

napojów kl. 2

Sporządzanie i ekspedycja

Potraw i napojów. cz. 1,2

A. Kmiołek

WSiP 2013

Podstawy obsługi konsumenta kl.1-2

Obsługa kelnerska cz. 1,2

D. Szajna , R. Ławniczak

WSiP 2013

Usługi gastro-nomiczne

kl. 3-4

Usługi kelnerskie

D. Szajna , R. Ławniczak,

R. Ziaja WSiP 2015

Podstawy działalności gospodarczej

kl.2

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

J. Musiałkiewicz

Ekonomik 2014

Działalność

przedsię-

-biorstwa

gastronomicznego

kl. 3-4

Działalność gospodarcza w gastronomii.

H. Górska-Warsewicz,

B. Sawicka ,T. Mikulska

WSiP 2014

Pracownia obsługi konsumenta

kl. 1-2

Obsługa kelnerska cz. 1,2

D. Szajna , R. Ławniczak

WSiP 2013

Pracownia gastrono-

-miczna

kl. 2

Sporządzanie i ekspedycja

Potraw i napojów. cz. 1,2

A. Kmiołek

WSiP 2013

Pracownia

usług

gastrono-

-micznych

kl.3-4

Usługi kelnerskie

D. Szajna , R. Ławniczak,

R. Ziaja WSiP 2015

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

ZAWÓD: TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOSCI

Bezpie-

-czeństwo

i higiena pracy

w przetwórstwie

spożywczym

kl.1

Bezpieczeństwo

i higiena pracy.

W. Bukała , K. Szczęch

WSiP 2013

Technika w produkcji cukierniczej

kl.1-2

,,Wyroby cukiernicze.Tom 1. technika w produkcji cukierniczej”

K. Kocierz WSiP 2015

Technologie produkcji cukierniczej

kl.1-3

,,Wyroby cukiernicze.Tom 2. Technologie produkcji cukierniczej część 1”

M . Kaźmierczak

WSiP 2015

Wyroby cukiernicze.Tom 2. Technologie produkcji cukierniczej część 2”

M . Kaźmierczak

REA 2015

Podstawy działalności gospodarczej

kl.2

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

J. Musiałkiewicz

Ekonomik 2014

Działalność

przedsię-

-biorstwa

spożywczego

kl. 3

Działalność gospodarcza w gastronomii.

H. Górska-Warsewicz,

B. Sawicka ,T. Mikulska

WSiP 2014

Podstawy analizy

żywności

Kl. 3

Technologie przetwórstwa spożywczego

Kl.3-4

,,Analiza techniczna w przemyśle spożywczym”

B. Drzazga WSiP 1997

Technologia żywności cz.2” M. Dłużewski , A. Dłużewska WSiP 2001

Technologia żywności cz.3” A. Jarczyk WSiP

2001

Technologia żywności cz.4” M. Dłużewski

WSiP 2001

Pracownia cukiernicza

Kl. 2-3

,,Pracownia produkcji cukierniczej” M. Kaźmierczak REA 2014

Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym kl.1

,,Towaroznawstwo spożywcze”

E. Czarniecka-Skubina

FORMAT-AB 2010

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

ZAWÓD: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Bezpie-

-czeństwo

i higiena pracy w gastronomii

kl.1

Bezpieczeństwo

i higiena pracy.

W. Bukała , K. Szczęch

WSiP 2013

Wyposażenie

techniczne

zakładów

gastrono-

-micznych kl.1

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów cz. 3

,, wyposażenie zakładów gastronomicznych” A. Kmiołek WSiP 2014

Podstawy działalności gospodarczej

kl.2

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

J. Musiałkiewicz

Ekonomik 2014

Działalność

przedsię-

-biorstwa

gastronomicznego

kl. 3-4

Działalność gospodarcza w gastronomii.

H. Górska-Warsewicz,

B. Sawicka ,T. Mikulska

WSiP 2014

Podstawy obsługi konsumenta kl.3-4

Obsługa kelnerska D.Szajna ,R.Ławniczak WSiP 2013

Zasady żywienia człowieka

kl. 1-3

Zasady żywienia. Planowanie i ocena.

H. Kuchanowicz, I. Nadolska B. Przygoda. B. Sicińska       WSiP 2013

Planowanie żywienia kl.4

Zasady żywienia. Planowanie i ocena.

H. Kuchanowicz, I. Nadolska B. Przygoda. B. Sicińska       WSiP 2013

Usługi gastrono-

-miczne

Kl.4

Usługi kelnerskie D.Szajna , R. Ławniczak     WSiP 2015

Technologia gastronomiczna z towaro-

-znawstwem

kl.1-3

Technologia gastronomiczna z towaro-

-znawstwem Tom 2 cz. 1

M. Konarzewska,

WSiP 2013

Technologia gastronomiczna z towaro-

-znawstwem Tom 2 cz. 2

M. Konarzewska,

WSiP 2015

Pracownia obsługi konsumenta

Kl.3-4

Obsługa kelnerska cz. 1,2

D.Szajna , R. Ławniczak   WSiP 2013

Pracownia gastrono-

-miczna

Kl. 1-3

Sporządzanie i ekspedycja

potraw i napojów. cz. 1,2

A. Kmiołek

WSiP 2013

 

Planowanie żywienia i produkcji gastrono-

-micznej

Kl. 4

Zasady żywienia. Planowanie i ocena.

H. Kuchanowicz, I. Nadolska B. Przygoda. B. Sicińska         WSiP 2013

INFORMACJA DODATKOWA

Podręczniki do języków obcych, proszę zakupić po pierwszych zajęciach !!!!!!!!!!!!!

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
NA ROK 2018/2019 –
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I ZAWODOWE

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 3 im Danuty Siedzikówny „INKI”

Zajęcia edukacyjne

Podręcznik /wydawnictwo

Numer w wykazie MEN

Numer w SZP

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Język polski kl.3

,,Zrozumieć świat” Podręcznik do języka polskiego dla ZSZ , klasa 3 E. Nowosielska, U. Szydłowska

Nowa Era 2016

Język angielski

kl.2-3

Matura Focus 2

S. Kay , V.Jones ,

D. Bradshow   Pearson 2014

Język angielski zawodowy

kl.3

Język angielski zawodowy w gastronomii

R. Sarna, K. Sarna WSiP 2013

Język niemiecki

kl.1-3

,,Infos”I,II,III C. Serzysko, B. Sekulski ,N. Drabik

PEARSON 2016

Język niemiecki zawodowy

Język niemiecki w gastronomii

A. Dul

Wiedza o społeczeństwie

kl. 3  

,,W centrum uwagi”

A. Janicki Nowa Era 2012

Matematyka

kl.2-3

,, Matematyka” Podręcznik dla ZSZ cz 2. W. Babiański, K. Wej

Nowa Era 2015

Etyka kl. 1-3

„Etyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych” - Paweł Kołodziński OPERON 2012

Religia kl. 1-3

,, W bogactwie miłości” kl. 3

  Jedność 2014

Przedmioty zawodowe:

Kucharz

Wyposażenie zakładów gastronomicznych

kl.3

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów cz.3 ,,wyposażenie zakładów gastronomicznych Anna Kmiłek WSiP 2014

Podstawy rachunkowości gastronomicznej

kl.3

Podstawy rachunkowości

J. Musiałkiewicz

Ekonomik 2011

Zasady żywienia człowieka

kl.1-3

Zasady żywienia. Planowanie i ocena.

H. Kuchanowicz, I. Nadolska B. Przygoda. B. Sicińska       WSiP 2013

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

kl.1-3

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Tom 2 cz. 1

M. Konarzewska,

WSiP 2013

Technologia gastronomiczna z towaro-

-znawstwem   Tom 2 cz. 2

M. Konarzewska,

WSiP 2013

Pracownia gastronomiczna

Kl.1-3

Sporządzanie i ekspedycja

Potraw i napojów. cz. 1,2

A. Kmiołek

WSiP 2013

Przedmioty zawodowe:

Cukiernik

Technologie produkcji cukierniczej 1-3

,,Wyrobu cukiernicze. Tom 2.

Technologie w produkcji cukierniczej część 1”

M. Kaźmierczak WSiP 2015

,,Wyroby cukiernicze. Tom 2.

Technologie   produkcji cukierniczych część 2”

M. Kaźmierczak REA 2015

Działalność przedsiębiorstwa spożywczego kl.3

Działalność gospodarcza w gastronomii.

H. Górska-Warsewicz,

B. Sawicka   ,T. Mikulska

WSiP 2014

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
NA ROK 2018/2019 –
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I ZAWODOWE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA im Danuty Siedzikówny „INKI”

Zajęcia edukacyjne

Podręcznik /wydawnictwo

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Język polski kl.1

,,Zrozumieć świat” Podręcznik do języka polskiego,

klasa 1

E. Nowosielska,

U. Szydłowska

Nowa Era 2015

Język polski kl.2

,,Zrozumieć świat” Podręcznik do języka polskiego,
klasa 2

E. Nowosielska, U. Szydłowska

Nowa Era 2015

Język angielski

kl.1-2

Matura Focus 1

P. Reilly , M. Umińska ,

B. Michałowska Pearson 2015

Język angielski

kl.2-3

Matura Focus 2

S. Kay , V.Jones ,

D. Bradshow   Pearson 2014

Język niemiecki

kl.1-3

,,Infos”I,II,III C. Serzysko, B. Sekulski ,N. Drabik

PEARSON 2016

Język niemiecki zawodowy

Język niemiecki w gastronomii

A. Dul

Historia

kl.1-2

Po prostu. Historia

R. Dolecki , K.Gutowski , J. Smoleński     WSiP 2012

Matematyka

kl.1

,, Matematyka” Podręcznik cz 1. W. Babiański, K. Wej Nowa Era 2015

Matematyka

kl.2-3

,, Matematyka” Podręcznik cz 2. W. Babiański, K. Wej

Nowa Era 2015

Informatyka

kl. 1

Informatyka. ,,Ciekawi świata”

zakres podstawowy

G. Hermanowska , W. Hermanowski   OPERON 2012

Fizyka

kl.1

,,Świat fizyki”.

M. Fiałkowska Zamkor 2012

Podstawy

Przedsię-

biorczości

kl.2

,,Krok w przedsiębiorczość”.

Z. Makieła , T. Rachwał

Nowa Era 2015

Geografia

kl. 1

,,Oblicza geografii”

R. Uliszak K. Wiedermann Nowa Era 2015

Biologia kl. 1

,,Biologia na czasie”. E. Bonar, W. Krzeszowiec- Jeleń,

S. Czachorowski                 Nowa Era 2015

Chemia kl. 1

,,To jest chemia”

zakres podstawowy R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod Nowa Era 2012

Edukacja dla bezpieczeństwa

kl.1

Żyję i działam bezpiecznie.

J. Słoma Nowa Era 2012

Etyka kl. 1-3

„Etyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych” - Paweł Kołodziński OPERON 2012

Religia kl. 1-3

,, W blasku bożej prawdy“  

    kl.1 Jedność 2012

,,Na drogach wiary” kl. 2

,, W bogactwie miłości” kl. 3

  Jedność 2014

PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

KUCHARZ

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii

kl.1

Bezpieczeństwo

i higiena pracy.

W. Bukała , K. Szczęch

WSiP 2013

Działalność gospodarcza w branży gastronomicznej

kl.2

Działalność gospodarcza w gastronomii.

H. Górska-Warsewicz,

B. Sawicka   ,T. Mikulska

WSiP 2014

Zasady żywienia człowieka

kl.1-3

Zasady żywienia. Planowanie i ocena.

H. Kuchanowicz, I. Nadolska B. Przygoda. B. Sicińska       WSiP 2013

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

kl.1-3

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Tom 2 cz. 1

M. Konarzewska,

WSiP 2013

Technologia gastronomiczna z towaro-

-znawstwem   Tom 2 cz. 2

M. Konarzewska,

WSiP 2013

Pracownia gastronomiczna

Kl.1-3

Sporządzanie i ekspedycja

Potraw i napojów. cz. 1,2

A. Kmiołek

WSiP 2013

Przedmioty zawodowe:

Cukiernik

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przetwórstwie spożywczym kl.1

Bezpieczeństwo

i higiena pracy.

W. Bukała , K. Szczęch

WSiP 2013

Technika w produkcji cukierniczej kl.1-2

,,Wyroby cukiernicze. Tom 1.

Technika w produkcji cukierniczej”

K. Kocierz   WSiP 2015

Technologie produkcji cukierniczej 1-3

,,Wyrobu cukiernicze. Tom 2.

Technologie w produkcji cukierniczej część 1”

M. Kaźmierczak WSiP 2015

,,Wyroby cukiernicze. Tom 2.

Technologie   produkcji cukierniczych część 2”

M. Kaźmierczak REA 2015

Podstawy działalności gospodarczej kl. 2

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

J. Musiałkiewicz

Ekonomik 2014

Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym kl. 1

Towaroznawstwo spożywcze

E. Czarniecka- Skubina

FORMAT-AB 2010

Pracownia cukiernicza kl. 2

,,Pracownia produkcji cukierniczej” M. Kaźmierczak

REA 2014

INFORMACJA DODATKOWA

Podręczniki do języków obcych, proszę zakupić po pierwszych zajęciach !!!!!!!!!!!!!