Wycieczki w naszej szkole stanowią integralną część procesu dydaktycznego. Dają możliwości pogłębienia wiedzy z wielu dziedzin. Trzeba pamiętać, że jednocześnie pełnią ważną rolę wychowawczą. Popularną formą są klasowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze najczęściej odbywające się raz do roku jesienią lub na wiosnę. Coraz większą popularnością cieszą się również wycieczki przedmiotowe. Nasi uczniowie otwarci są też na inne formy, chętnie uczestniczą w turystyce kwalifikowanej np. wyjazdach rowerowych,  czy turystyce górskiej. Każda z tych form realizuje swoje cele i ma licznych zwolenników. Oto niektóre z nich:

Wycieczki historyczne :

W dniu 15 listopada 2021 r. uczniowie klas: 3 D, 3A, 3B, 3 bg pod opieką nauczycieli: Marty Cicheckiej, Doroty Kostyły oraz Andrzeja Kotulskiego uczestniczyli w wycieczce jednodniowej. Celem wyjazdu, było odwiedzenie miasta królów polskich (Krakowa) oraz KL Auschwitz- Birkenau. Uczniowie pełni skupienia, powagi i szacunku wysłuchali wyjątkowej lekcji historii. Celem wyjazdu było poznanie zjawiska holocaustu na tle wydarzeń II wojny światowej, kształtowanie świadomości o prawie człowieka do życia i godnej śmierci, wzbudzanie szacunku oraz tolerancji wobec drugiego człowieka bez względu na rasę i wyznanie, a także poznanie martyrologii narodu polskiego i żydowskiego oraz innych narodów podczas II wojny światowej.

Auschwitz 1

Auschwitz 3

Wycieczki patriotyczne :

Realizuje się je poprzez zapoznanie uczniów z historią regionu i kraju.  Uczniom łatwiej przyswaja się wiedzę, gdy mogą zobaczyć miejsca wydarzeń i "dotknąć" pamiątki związane z historią. Szczególne miejsce w wychowaniu patriotycznym stanowią m.in. ekspozycje muzealne. Nasi uczniowie w ramach wychowania patriotycznego odbywają wycieczki do Warszawy, Krakowa, Łańcuta, Zakopanego, Grunwaldu, Oświęcimia itp. Cyklicznie odbywają się wycieczki do Sejmu RP.

sejm 1

sejm 2

sejm 3

sejm 5

sejm 6

sejm 8

sejm 12

sejm 13

sejm 14

sejm 16

Wycieczki  regionalne:

Skupiają się przede wszystkim na zapoznawaniu z wszystkim, co cenne w miejscu urodzenia i zamieszkania uczniów. Zadaniem szkolnej  turystyki jest pokazanie przeszłości, tradycji, kultury, piękna środowiska geograficznego i współczesnego oblicza własnego regionu. Uczniom wskazuje się na te elementy, które warto pielęgnować i rozwijać, by młodzi ludzie czuli się związani ze swoim miastem i regionem. By mogli być z nich dumni. Poznanie ułatwia rozumienie problemów "ziemi rodzinnej" i wskazuje młodemu człowiekowi na możliwości znalezienia w własnym środowisku swojego miejsca. Bezcenne są wycieczki do obiektów zabytkowych, miejsc pamięci, rezerwatów przyrody ; Nasi uczniowie uczestniczą w lekcjach w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach, Muzeum historii Kielc, Muzeum Narodowym w Kielcach, Krakowie,  Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach. Wyjściach na spektakle do KCK, Teatru Lektur Szkolnych, Teatru im Stefana Żeromskiego w Kielcach.

1

2

4

5

7

8

Wycieczki integracyjne

Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy klas pierwszych  organizują  dla swych wychowanków klasowe rajdy integracyjne. Uczniowie klas pierwszych zwiedzają kieleckie rezerwaty przyrody m.in.: Karczówkę, Wietrznię, Kadzielnię.  Wielu  z nich,  po raz pierwszy ma możność zwiedzenia tych interesujących miejsc. Taka forma aktywności, z jednej strony pozwala młodzieży lepiej poznać Kielce i okolice,  z drugiej umożliwia lepszą integrację społeczności klasowej i szkolnej. Elementem procesu dydaktyczno- wychowawczego naszej szkoły jest także program zimowych zajęć sportowych określany mianem Białej Szkoły. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie wśród kieleckich szkół średnich. Stałym miejscem pobytu jest niezmiennie od 1998 r. Murzasichle - malownicza wioska położona między Zakopanem a Bukowiną Tatrzańską. Oprócz zajęć sportowych i dydaktycznych młodzież podczas tygodniowego pobytu, poznaje okolice Podhala, folklor góralski, najciekawsze zabytki regionu oraz z racji specyfiki szkoły, jego kuchnię. Biała Szkoła to piękne i pożyteczne przedsięwzięcie, rozwijające sprawność fizyczną młodzieży i będące w wielu przypadkach jedyną szansą doświadczenia przez nią górskiej przygody.

rajd 1 d 1

rajd 1 d 2

rajd 1 d 3

rajd 1 d 4

rajd 1 d 5

rajd 1 d 6

rajd 1 d 7

Wycieczki zawodowe :

Integralną częścią kształcenia w zawodach są wycieczki na Targi gastronomiczne, cukiernicze, piekarskie i lodziarskie do Krakowa i Warszawy, a także do znanych restauracji i hoteli w Kielcach. Podczas tych wycieczek uczniowie zapoznają się z nowinkami technologicznymi w branży gastronomicznej i spożywczej, spotykają się z mistrzami, uczestniczą w pokazach, uczą się technik produkcji np. lodów, deserów, wypieków chleba itp.

wycieczki 1

wycieczki 2

wycieczki 3

wycieczki 4

wycieczki 5

wycieczki 6

wycieczki 7