Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w ZSPS w Kielcach:

 

 

p. Katarzyna Pawłowska

 

p. Danuta Dąbrowska-Szwajca

 

p. Beata Bukalska- Krukowicz

 

p. Lidia Kieszkowska

 

p. Agata Wołowiec- Krzepkowska

 

 

 

Skład Samorządu Uczniowskiego ZSPS

 

 

Przewodnicząca: Zuzanna Śliwa, klasa 3 d

Zuzanna Śliwa

 

 

Z-ca przewodniczącego: Konrad Serwata, klasa 4 a

Konrad Serwata

 

Z-ca przewodniczącego: Patryk Badziński, klasa 3 b

Patryk Badziński

Sekretarz: Andżelika Synowiec, klasa 2 d

 

fotoreporter: Natalia Rusak, klasa 2 b

Natalia Rusak 2019

operator szkolnej kamery: Natalia Cisak, klasa 2 b

Natalia Cisak