PRAKTYKA ZAWODOWA

Uczniowie naszej szkoły odbywają, w zależności od profilu klasy, jedno lub dwumiesięczną praktykę w całym cyklu nauczania.

W klasach kształcących w zawodach:

- technik żywienia i usług gastronomicznych,

- technik kelner,

w klasie II i III odbywają 4 - tygodniowe praktyki zawodowe w zakładach gastronomicznych 

- technik technologii żywności 

w klasie II odbywają 4 - tygodniową , zaś w klasie III  3 - tygodniową praktykę w zakładach cukierniczych.

Głównym celem praktyki zawodowej jest: utrwalenie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole, doskonalenie umiejętności zawodowych, zaznajomienie z organizacją pracy i wyposażeniem zakładów żywienia.  Są one organizowane przez szkołę w najlepszych hotelach i restauracjach na terenie miasta , między innymi w hotelu Łysogóry, restauracji Patio w Hotelu Kongresowym,  Hotelach : Odyssey,  Qubus,  Pod Różą, Tęczowy Młyn, Gromada czy Uroczysko. Uczniowie mają też możliwość odbycia praktyk w ośrodku nadmorskim Hotel PUCHACZ -SPA w Niechorzu oraz w przepięknym regionie Polski jakim są Mazury w ośrodku WDW Warmia w Waplewie gdzie łączą pracę, naukę i wypoczynek. 

Nasi uczniowie zdobywają również doświadczenie zawodowe realizując praktyki w najlepszych cukierniach naszego województwa :  " Świat Słodyczy", " Słodka Tradycja" , Cukiernia "Chmielewski", " Banatkiewicz",  PSS "Społem", " Perz", " Kalinka"

Szkoła organizuje również dla uczniów  praktyki zawodowe w znanych kurortach europejskich w Niemczech i Portugalii. Właściciele Ośrodków Praktyk wysoko oceniają wiedzę i umiejętności naszych uczniów.

W chwili obecnej - jak może nigdy dotąd - dostrzegamy ogromne znaczenie wykształcenia. Przed młodym pokoleniem staje wiele pytań o kształt jutra; zjednoczona Europa niesie nowe perspektywy i nadzieje, ale i nowe wymagania.

Wybór naszej szkoły to dla absolwentów gimnazjów szansa na sprostanie oczekiwaniom współczesnego świata - uczymy w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych, proces edukacyjny to w naszym pojęciu rozbudzanie zainteresowań i chęci poznawania; dysponujemy świetną kadrą dydaktyczną i wychowawczą, która w trosce o dobro naszych uczniów ciągle podnosi kwalifikacje i zdobywa nowe umiejętności.

Stawiamy na życzliwość i miłą atmosferę nauki, dbamy o dobrą współpracę z rodzicami. Umożliwiamy uczniom wszechstronny rozwój; chcemy, by w dorosłe życie wchodzili z solidną wiedzą, poczuciem własnej wartości i dobrymi wspomnieniami z lat szkolnych.

Dlatego też stawiamy na dobry wybór miejsc odbywania praktyk zawodowych.

praktykiZawodowe2016 9

praktykiZawodowe2016 10

praktykiZawodowe2016 7

praktykiZawodowe2016 6

praktykiZawodowe2016 4

praktykiZawodowe2016 8

praktykiZawodowe2016 11

praktykiZawodowe2016 5

praktykiZawodowe2016 3

praktykiZawodowe2016 12

praktykiZawodowe2016 13

praktykiZawodowe2016 2

praktykiZawodowe2016 1