Termin

Zadanie

1 września 2020 r. godz. 9.00 (wt.)

Rozpoczęcie roku szkolnego.

2 września 2020 r. godz. 9.00 (śr.)

Msza Św. inaugurująca nowy rok szkolny.

7 września 2020 r. godz. 16.20 (pon.)

Zebrania z rodzicami.

7 września 2020 r. godz. 17.00 (pon.)

Zebranie Rady Rodziców.

Do 30 września 2020 r.

Trening z zakresu ewakuacji.

13 października 2020 r. (wt.)

Ślubowanie klas pierwszych.

14 października  2020 r. (śr.)

Dzień Edukacji Narodowej.

10 listopada 2020 r. (wt.)

Szkolne obchody Narodowego Święta  Niepodległości.

11 listopada 2020 r. (śr.)

Narodowe Święto  Niepodległości.

13 listopada 2020 r. ( pt.)

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych dla klas maturalnych.

16 listopada 2020 r. godz. 16.20 (pon.)

Dzień otwartej szkoły. Zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach maturalnych).

4 grudnia 2020 r. (pt.)

Mikołajki szkolne.

17 grudnia 2020 r. (czw.)

Wystawienie ocen śródrocznych dla klas maturalnych.

21 grudnia 2020 r. (pon.)

Wigilia szkolna.

21 grudnia 2020 r. (pon.)

Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych.

22 grudnia 2020 r. (wt.)

Koniec I sem. dla klas maturalnych.

23 grudnia 2020 r. –

1 stycznia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

4- 5 stycznia 2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych.

6 stycznia 2021 r. (śr.)

Święto Trzech Króli.

8 stycznia 2021 r. (pt.)

Koniec semestru I w BS II st.

11- 12 stycznia 2021 r.

„Nowy” EPKZ. Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla Technikum.

8 stycznia 2021 r. (pt.)

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych w klasach I-III T i BS I st.

11 stycznia 2021 r. godz. 16.20 (pon.)

Dzień otwartej szkoły. Zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w kl. I-III).

10 lutego 2021 r. (śr.)

Wystawienie ocen śródrocznych dla klas I - III.

12 lutego 2021 r. (pt.)

Koniec I sem. dla klas I - III

12 lutego 2021 r. (pon.)

Rada klasyfikacyjna dla klas I - III.

15 - 28 lutego 2021 r.

Ferie zimowe.

1 marca 2021 r. (pon.)

Rada plenarna.

1 marca  2021 r. (pon.)

Obchody dnia patronki szkoły. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

12 marca 2021 r. (pt.)

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych  dla klas maturalnych.

15 marca 2021 r. godz. 16.20 (pon.)

Dzień otwartej szkoły. Zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach maturalnych).

1- 6  kwietnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

20 kwietnia 2021 r. (wt.)

DNI OTWARTEJ SZKOŁY DLA OŚMIOKLASISTÓW

23 kwietnia  2021 r. (pt.)

Wystawienie ocen końcoworocznych  dla klas maturalnych.

26 kwietnia  2021 r. (pon.)

Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych.

30 kwietnia  2021 r. (pt.)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

3 maja 2021 r. (pon.)

Święto Konstytucji. Dzień wolny.

4, 5, 6 maja 2020 r. ( wt. śr. czw.)

Matura. 3 dni wolne od zajęć dydaktycznych.

7 maja  2021 r. (pt.)

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych  dla klas I-III.

10 maja 2021 r. godz. 16.20 (pon.)

Dzień otwartej szkoły. Zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych).

10 maja 2021 r. godz. 17.00 (pon.)

Zebranie Rady Rodziców.

1 czerwca 2021 r. (pon.)

Dzień Sportu.

3 czerwca 2021 r. (czw.)

Boże Ciało. Dzień wolny.

4 czerwca 2021 r. ( pt.)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

18 czerwca 2021 r. (pt.)

Wystawienie ocen końcoworocznych  dla klas I-III.

21 czerwca 2021 r. (pon.)

Rada klasyfikacyjna dla klas I-III.

21- 22 czerwca 2021 r.

Nowy” EPKZ. Część pisemna. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tylko dla Technikum.

25 czerwca 2021 r. (pt.)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego .

25 czerwca 2021 r. (pt.)

Rada plenarna.

Terminy klasyfikacji klas mogą ulec zmianie ze względu na wyjazdy klas na praktyki zawodowe.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)

W Technikum:

4, 5 stycznia 2021 r.

11, 12 stycznia 2021 r.

4, 5, 6 maja 2021 r.

4 czerwca 2021 r.

21, 22 czerwca 2021 r.

W  BS I stopnia:

4, 5 stycznia 2021 r.

4, 5, 6 maja 2021 r.

4 czerwca 2021 r.