Termin

Zadanie

2 września 2019 r. godz. 9.00 (pon.)

Rozpoczęcie roku szkolnego.

3 września 2019 r. godz. 9.00 (wt.)

Msza Św. inaugurująca nowy rok szkolny.

9 września 2019 r. godz. 16.20 (pon.)

Zebrania z rodzicami.

9 września 2019 r. godz. 17.00 (pon.)

Zebranie Rady Rodziców.

Do 30 września 2019 r.

Trening z zakresu ewakuacji.

11 października 2019 r. (pt.)

Ślubowanie klas pierwszych.

14 października  2019 r. (pon.)

Dzień Edukacji Narodowej.

1 listopada 2019 r. (pt.)

Wszystkich Świętych. Dzień wolny.

8 listopada 2019 r. (pt.)

Szkolne obchody Narodowego Święta  Niepodległości.

11 listopada 2019 r. (pon.)

Narodowe Święto  Niepodległości.

15 listopada 2019 r. ( pt.)

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych dla klas maturalnych.

18  listopada 2019 r. godz. 16.20 (pon.)

Dzień otwartej szkoły. Zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach maturalnych).

6 grudnia 2019 r. (pt.)

Mikołajki szkolne.

13 grudnia 2019 r. (pon.)

Wystawienie ocen śródrocznych dla klas maturalnych.

16 grudnia 2019 r. (pon.)

Wigilia szkolna.

19 grudnia 2019 r. (czw.)

Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych.

20 grudnia 2019 r. (pt.)

Koniec I sem. dla klas maturalnych.

23 grudnia 2019 r. –1 stycznia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

2-3 stycznia 2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych.

3-10 stycznia 2020 r.

I turnus Biała Szkoła

6 stycznia 2020 r. (pon.)

Święto Trzech Króli.

9-10 stycznia 2020 r. (czw. pt.)

„Nowy” EPKZ. Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla Technikum.

10 stycznia 2020 r. (pt.)

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych w klasach I-III.

13 stycznia 2020 r. godz. 16.20 (pon.)

Dzień otwartej szkoły. Zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w kl. I-III).

27 stycznia do 9 luty 2020 r.

Ferie zimowe.

13 lutego 2020 r. (czw.)

Wystawienie ocen śródrocznych dla klas I - III.

14 lutego 2020 r. (pt.)

Koniec I sem. dla klas I - III

17 lutego 2019 r. (pon.)

Rada klasyfikacyjna dla klas I - III.

2 marca 2020 r. (pon.)

Rada plenarna.

2 marca  2020 r. (pon.)

Obchody dnia patronki szkoły. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

13 marca 2020 r. (pt.)

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych  dla klas maturalnych.

16 marca 2020 r. godz. 16.20 (pon.)

Dzień otwartej szkoły. Zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach maturalnych).

9-14  kwietnia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

17 kwietnia  2020 r. (pt.)

Wystawienie ocen końcoworocznych  dla klas maturalnych.

20 kwietnia  2020 r. (pon.)

Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych.

24 kwietnia  2020 r. (pt.)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

28 kwietnia 2020 r. (wt.)

DNI OTWARTEJ SZKOŁY DLA OŚMIOKLASISTÓW

1 maja 2020 r. (pt.)

Święto Pracy. Dzień wolny.

4,5,6 maja 2020 r. ( pon. wt. śr)

Matura. 3 dni wolne od zajęć dydaktycznych.

8 maja  2020 r. (pt.)

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych  dla klas II-III.

11 maja 2020 r. godz. 16.20 (pon.)

Dzień otwartej szkoły. Zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych).

11 maja 2020 r. godz. 17.00 (pon.)

Zebranie Rady Rodziców.

1 czerwca 2020 r. (pon.)

Dzień Sportu.

11 czerwca 2020 r. (czw.)

Boże Ciało. Dzień wolny.

12 czerwca 2020 r. ( pt.)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

19 czerwca 2020 r. (pt.)

Wystawienie ocen końcoworocznych  dla klas I-III.

22 czerwca 2020 r. (pon.)

Rada klasyfikacyjna dla klas I-III.

22,23 czerwca 2020 r. (wt.)

Nowy” EPKZ. Część pisemna. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tylko dla Technikum.

26 czerwca 2020 r. (pt.)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

26 czerwca 2020 r. (pt.)

Rada plenarna.

Terminy klasyfikacji klas mogą ulec zmianie ze względu na wyjazdy klas na praktyki zawodowe.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)

W Technikum:

2,3 stycznia 2020 r.

9,10 stycznia 2020 r.

4,5,6 maja 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

22,23 czerwca 2020 r.

W  BS I stopnia:

2,3 stycznia 2020 r.

4,5,6 maja 2020 r.

12 czerwca 2020 r.