Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Termin

Zadanie

3 września 2018 r. godz. 8.30 (pon.)

Rozpoczęcie roku szkolnego.

4 września 2018 r. godz. 9.00 (wt.)

Msza Św. inaugurująca nowy rok szkolny.

10 września 2018 r. godz. 16.20 (pon.)

Zebrania z rodzicami.

10 września 2018 r. godz. 17.00 (pon.)

Zebranie Rady Rodziców.

Do 30 września 2018 r.

Trening z zakresu ewakuacji.

12 października 2018 r. (pt.)

Ślubowanie klas pierwszych.

14 października  2018 r. (niedz.)

Dzień Edukacji Narodowej.

1 listopada 2018 r. (czw.)

Wszystkich Świętych. Dzień wolny.

2 listopada 2018 r. (pt.)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla Technikum

9 listopada 2018 r. (pt.)

Szkolne obchody Narodowego Święta  Niepodległości.

11 listopada 2018 r. (niedz.)

Narodowe Święto  Niepodległości.

16 listopada 2018 r. ( pt.)

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych dla klas maturalnych.

19  listopada 2018 r. godz. 16.20 (pon.)

Dzień otwartej szkoły. Zebrania zrodzicami (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach maturalnych).

5 grudnia 2018 r. (pt.)

Mikołajki szkolne.

17 grudnia 2018 r. (pon.)

Wystawienie ocen śródrocznych dla klas maturalnych.

20 grudnia 2018 r. (czw.)

Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych.

21 grudnia 2018 r. (pt.)

Koniec I sem . dla klas maturalnych.

21 grudnia 2018 r. (pt.)

Wigilia szkolna/wigilie klasowe.

22 grudnia 2018 r. –1 stycznia 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

3 stycznia 2019 r.-10 stycznia 2019 r.

Biała szkoła, Turnus I

4 stycznia 2019 r. (pt.)

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych w klasach I-III.

6 stycznia 2019 r. (niedz.)

Święto Trzech Króli.

7 stycznia 2019 r. godz. 16.20 (pon.)

Dzień otwartej szkoły. Zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w kl. I-III).

9,10 stycznia 2019 r. (śr. czw.)

„Nowy” EPKZ. Dni wolne od zajęć dydaktycznych.

14 stycznia do 27 stycznia 2019 r.

Ferie zimowe.

7 lutego 2019 r. (czw.)

Wystawienie ocen śródrocznych dla klas I - III.

8 lutego 2019 r. (pt.)

Koniec I sem. dla klas I - III

11 lutego 2019 r. (pon.)

Rada klasyfikacyjna dla klas I - III.

18 lutego 2019 r. (pon.)

Rada plenarna.

25 luty - 4 marca 2019 r.

Biała Szkoła . II Turnus.

1 marca  2019 r. (pt.)

Obchody dnia patronki szkoły. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

15 marca 2019 r. (pt.)

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych  dla klas maturalnych.

18 marca 2019 r. godz. 16.20 (pon.)

Dzień otwartej szkoły. Zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach maturalnych).

18-23 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

19 kwietnia  2019 r. (pt.)

Wystawienie ocen końcoworocznych  dla klas maturalnych.

22 kwietnia  2019 r. (pon.)

Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych.

24 kwietnia i 11 czerwca 2019 r.(śr.)

DNI OTWARTEJ SZKOŁY DLA GIMNAZJALISTÓW I OŚMIOKLASISTÓW

26 kwietnia  2019 r. (pt.)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

29,30 kwietnia 2019 r. (pon., wt.)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla Technikum

1 maja 2019 r. (śr.)

Święto Pracy. Dzień wolny.

2 maja 2019 r. (czw.)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

3 maja 2019 r. (pt.)

Święto Konstytucji 3 Maja. Dzień wolny.

6,7,8 maja 2019 r. ( pon. wt. śr)

Matura. 3 dni wolne od zajęć dydaktycznych.

10 maja  2019 r. (pt.)

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych  dla klas I-III.

13 maja 2019 r. godz. 16.20 (pon.)

Dzień otwartej szkoły. Zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych).

13 maja 2019 r. godz. 17.00 (pon.)

Zebranie Rady Rodziców.

3 czerwca 2019 r. (pon.)

Dzień Sportu.

18 czerwca 2019  r. (wt.)

Nowy” EPKZ. Część pisemna. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tylko dla Technikum.

14 czerwca 2019 r. (pt.)

Wystawienie ocen końcoworocznych  dla klas I-III.

17 czerwca 2019 r. (pon.)

Rada klasyfikacyjna dla klas I-III.

20 czerwca 2019 r. (czw.)

Boże Ciało. Dzień wolny.

21 czerwca 2019 r. (pt.)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego .

24 czerwca 2019 r. (pon.)

Rada plenarna.

Terminy klasyfikacji klas mogą ulec zmianie ze względu na wyjazdy klas na praktyki zawodowe.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)

W Technikum:

2 listopada 2018 r.

9,10 stycznia 2019 r.

29,30 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

6,7,8 maja 2019 r.

18 czerwca 2019 r.

W ZSZ i BS I stopnia:

9,10 stycznia 2019 r.

2 maja 2019 r.

6,7,8 maja 2019 r.