Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018 - Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Kielce

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Termin

Zadanie

4 września 2017 r. godz. 9.00 (pon.)

Rozpoczęcie roku szkolnego.

12 września 2017 r. godz. 16.20 (wt.)

Zebrania z rodzicami.

12 września 2016 r. godz. 17.00 (wt.)

Zebranie Rady Rodziców.

Do 30 września 2017 r.

Trening z zakresu ewakuacji.

13 października 2017 r. (pt.)

Ślubowanie klas pierwszych.

14 października  2017 r. (sob.)

Dzień Edukacji Narodowej.

1 listopada 2017 r. (śr.)

Wszystkich Świętych. Dzień wolny.

10 listopada 2017 r. (pt.)

Szkolne obchody Narodowego Święta  Niepodległości.

11 listopada 2017 r. (sob.)

Narodowe Święto  Niepodległości.

17 listopada 2017 r. ( pt.)

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych dla klas maturalnych.

20  listopada 2017 r. godz. 16.20 (pon.)

Dzień otwartej szkoły. Zebrania z rodzicami.                          ( informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach maturalnych).

6 grudnia 2017 r. (śr.)

Mikołajki szkolne.

18 grudnia 2017 r. (pon.)

Wystawienie ocen śródrocznych dla klas maturalnych.

19 grudnia 2017 r. (wt.)

Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych.

22 grudnia 2017 r. (pt.)

Koniec I sem . dla klas maturalnych.

22 grudnia 2017 r. (pt.)

Wigilia szkolna/wigilie klasowe.

23 grudnia 2017 r. –1 stycznia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

2 stycznia 2018 r.-14 stycznia 2018 r.

Biała szkoła , Turnus I, II

2 stycznia 2018 r. (wt.)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tylko dla Technikum.

5 stycznia 2018 r. (pt.)

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych w klasach I-III.

6 stycznia 2018 r. (sob.)

Święto Trzech Króli.

8 stycznia 2018 r. godz. 16.20 (pon.)

Dzień otwartej szkoły. Zebrania z rodzicami.

 ( informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w kl. I-III).

10, 11 stycznia 2018 r. (śr. czw.)

„Nowy” EPKZ. Część pisemna. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tylko dla Technikum.

7 lutego 2018 r. (śr.)

Wystawienie ocen śródrocznych dla klas I-III.

9 lutego 2018 r. (pt.)

Koniec I sem. dla klas I-III

9 lutego 2018 r. (pt.)

Rada klasyfikacyjna dla klas I-III.

12 lutego do 25 lutego 2018 r.

Ferie zimowe.

27 lutego 2018 r. (wt.)

Rada plenarna.

1 marca  2018 r. (czw.)

Obchody dnia patronki szkoły. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

16 marca 2018 r. (pt.)

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych  dla klas maturalnych.

19 marca 2017 r. godz. 16.20 (pon.)

Dzień otwartej szkoły . Zebrania z rodzicami.

( informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach maturalnych).

29 marca- 3 kwietnia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

20 kwietnia  2018 r. (pt.)

Wystawienie ocen końcoworocznych  dla klas maturalnych.

23 kwietnia  2018 r. (pon.)

Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych.

25 kwietnia 2018 r.(śr.)

DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY DLA GIMNAZJALISTÓW

27 kwietnia  2018 r. (pt.)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

30 kwietnia 2018 r. (pon.)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich klas.

1 maja 2018 r. (wt.)

Święto Pracy . Dzień wolny.

2 maja 2018 r. (śr.)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich klas.

3 maja 2018 r. (czw.)

Święto Konstytucji 3 Maja. Dzień wolny.

4,7,8 maja 2018 r. (pt. pon. wt.)

Matura. 3 dni wolne od zajęć dydaktycznych dla wszystkich klas.

11 maja  2018 r. (pt.)

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych  dla klas I-III.

14 maja 2018 r. godz. 16.20 (pon.)

Dzień otwartej szkoły. Zebrania z rodzicami .                            ( informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych ).

14 maja 2018 r. godz. 17.00 (pon.)

Zebranie Rady Rodziców.

31 maja 2018 r. (czw.)

Boże Ciało. Dzień wolny.

1 czerwca 2018 r. (pt.)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich klas.

4 czerwca 2018 r. (pon.)

Dzień Sportu. Piknik Kulinarny.

19 czerwca 2018  r. (wt.)

Nowy” EPKZ. Część pisemna. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tylko dla Technikum.

15 czerwca 2018 r. (pt.)

Wystawienie ocen końcoworocznych  dla klas I-III.

18 czerwca 2018 r. (pon.)

Rada klasyfikacyjna dla klas I-III.

21 czerwca 2018 r. (czw.)

Rada plenarna.

22 czerwca 2018 r. (pt.)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego .

Terminy klasyfikacji klas mogą ulec zmianie ze względu na wyjazdy klas na praktyki zawodowe.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. (Dz.U. z 2002 r. nr 46 , poz. 432)

W Technikum:

2 stycznia 2018 r.

10,11 stycznia 2018 r.

30 kwietnia 2018 r.

2 maja 2018 r.

4,7,8 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.

19 czerwca 2018 r.

W ZSZ i SB I stopnia:

30 kwietnia 2018 r.

2 maja 2018 r.

4,7,8 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.

Wykaz nauczycieli opiekunów sal  lekcyjnych

w roku szkolnym 2017/2018

Sala

Nauczyciel -opiekun

2

J. Gałka

3

D. Machniewska

4

M. Rutczyńska

1

L. Kieszkowska

10

A. Kijewski

11

M. Rutowicz

12

M. Czernicka-Wodecka

13

B. Bukalska-Krukowicz

14

A. Pawlik -Łukaszczyk

15

A. Ślusarczyk

16

M. Zaborowska

17

E. Słoniewska

18

L.Pielas

19

A. Różowicz

20

M. Haba

20a

G. Różak

21

D. Dąbrowska-Szwajca

21a

D. Michalczyk

5

E. Rudawska

6

M. Bezak

7

K. Spałek

8

M. Stelmasińska

9

A. Bitnerowska

9a

T.Świerczyna

03

B. Bębenek-Nowak

04

J. Ponikowski

G1 d

M. Krawczyk, D. Rak

G2 m

M. Cender, J. Jóźwik

siłownia

A. Wójcik

SM

A. Puszyńska