Termin

Zadanie

1 września 2021 r.

od godz. 9.00 (śr.)

Rozpoczęcie roku szkolnego.

2 września 2021 r. godz. 9.00 (śr.)

Msza Św. inaugurująca nowy rok szkolny.

6 września 2021 r. godz. 17.00 (pon.)

Zebrania z rodzicami.

6 września 2021 r. godz. 17.30 (pon.)

Zebranie Rady Rodziców.

Do 30 września 2021 r.

Trening z zakresu ewakuacji.

13 października 2021 r. (śr.)

Ślubowanie klas pierwszych.

14 października  2021 r. (czw.)

Dzień Edukacji Narodowej -Dzień wolny

15 października 2021 r. (pt.)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (T)

10 listopada 2021 r. (śr.)

Szkolne obchody Narodowego Święta  Niepodległości.

10 listopada 2021 r. ( śr.)

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych dla klas maturalnych.

11 listopada 2021 r. (czw.)

Narodowe Święto  Niepodległości- Dzień wolny

12 listopada 2021 r. (pt.)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (T, BS I i II)

15 listopada 2021 r. godz. 17.00 (pon.)

Dzień otwartej szkoły. Zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w kl. IV).

17 grudnia 2021 r. (pt.)

Wystawienie ocen śródrocznych dla klas maturalnych oraz ocen proponowanych dla klas I-III.

20 grudnia 2021 r. godz.17.00 (pon.)

Dzień otwartej szkoły. Zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w kl. I-III).

22 grudnia 2021 r. (śr.)

Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych.

22 grudnia 2021 r. (śr.)

Koniec I sem. dla klas maturalnych.

23 grudnia 2021 r. –

2 stycznia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

6 stycznia 2022 r

Święto Trzech Króli – Dzień wolny

7 stycznia 2022 r. (pt.)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (T)

10- 11 stycznia 2022 r. (pon- wt.)

EPKZ. Dni wolne od zajęć dydaktycznych ( T).

14 stycznia 2022 r. (pt.)

Koniec I sem. dla klas I - III

14 stycznia 2022 r. (pt.)

Rada klasyfikacyjna dla klas I - III.

17-30 stycznia 2022 r.

Ferie zimowe

7 lutego 2022 r. (pon.)

Rada plenarna.

1 marca  2022 r. (wt.)

Obchody dnia patronki szkoły. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

11 marca 2022 r. (pt.)

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych  dla klas maturalnych.

14 marca 2022 r. godz.17.00 (pon.)

Dzień otwartej szkoły. Zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach maturalnych).

14- 19  kwietnia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

22 kwietnia  2022 r. (pt.)

Wystawienie ocen końcoworocznych  dla klas maturalnych.

25 kwietnia  2022 r. (pon.)

Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych.

29 kwietnia  2022 r. (pt.)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

2 maja 2022 r. (pon.)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (T, BS I i II)

3 maja 2022 r. (wt.)

Święto Konstytucji -Dzień wolny

4,5,6 maja  2022 r. (śr., czw., pt.)

Matura. 3 dni wolne od zajęć dydaktycznych.(T, BS I i II)

6 maja  2022 r. (pt.)

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych  dla klas I-III.

9 maja 2022 r. godz. 17.00 (pon.)

Dzień otwartej szkoły. Zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych).

9 maja 2022 r. godz. 17.30 (pon.)

Zebranie Rady Rodziców.

1 czerwca 2022 r. (śr.)

Dzień Sportu.

15 czerwca 2022 r. (śr.)

Wystawienie ocen końcoworocznych  dla klas I-III.

16 czerwca 2022 r. (czw.)

Boże Ciało- Dzień wolny

17 czerwca 2022 r. ( pt.)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (T, BS I i II)

20 czerwca 2022 r. (pon.)

Rada klasyfikacyjna dla klas I-III.

24 czerwca 2022 r. (pt.)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

24 czerwca 2022 r. (pt.)

Rada plenarna.

Terminy klasyfikacji klas mogą ulec zmianie ze względu na wyjazdy klas na praktyki zawodowe.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)

W Technikum:

15 października 2021 r.

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

10, 11 stycznia 2022 r.

02 maja 2022 r.

4,5,6 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.

W  BS I  i II stopnia:

12 listopada 2021 r.

2 maja 2022 r.

4,5,6 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.