Przewodnicząca: Marzanna Wydra - tel. kontaktowy 790-308-888
Zastępca przewodniczącej: Aneta Zielińska
Sekretarz: Mirosław Cedro

 

Dobrowolna składka na Radę Rodziców  w roku szkolnym 2021/ 2022 wynosi 100 złotych.

Wpłaty można dokonać na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego:

Bank Pekao S.A. Kielce 97 1240 1372 1111 0010 8671 7570