Przewodniczący: Marzanna Wydra
Zastępca przewodniczącej: Milena Kania
Sekretarz: Bogumiła Wróblewska

 

Dobrowolna skladka na Radę Rodziców  w roku szkolnym 2019/ 2020 wynosi 100 złotych.

Wpłaty można dokonać na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego:

Bank Pekao S.A. Kielce 97 1240 1372 1111 0010 8671 7570