Rada Rodziców - Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Kielce

Przewodniczący: Mirosław Ciołak
Zastępca przewodniczącego: Robert Pasiek
Sekretarz: Stanisław Wierzbicki

Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosi: 100 zł
Numer konta do wpłat na Radę Rodziców:
54 1050 1461 1000 0023 9874 8232