Przewodniczący: Mirosław Ciołak
Zastępca przewodniczącego: Robert Pasiek
Sekretarz: Marek Gałczyński