Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/ 2021

  •     6 września 2021 r. godz. 17.00
  •     15 listopada 2021 r. godz. 17.00
  •     20 grudnia 2021 r. godz. 17.00
  •     14 marca 2022 r. godz. 17.00
  •     9 maja 2022 r. godz. 17.00

Zebrania Rady Rodziców 7 września 2020 r. o godz. 17.30 i 9 maja 2022 r. godz. 17.30 w sali nr 4.

Uwaga: terminy zebrań Rady Rodziców mogą ulec zmianie, o czym będą informowani przedstawiciele klas do Rady Rodziców!