Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/ 2020

  • 9 września 2019 r. godz. 16.20
  • 18 listopada 2019 r. godz. 16.20
  • 13 stycznia 2020 r. godz. 16,20
  • 16 marca 2020 r. godz. 16.20
  • 11 maja 2020 r. godz. 16.20

Zebrania Rady Rodziców 9 września 2019 r. o godz. 17.00 i 11 maja 2020 r. godz. 17.00.

Uwaga: terminy zebrań Rady Rodziców mogą ulec zmianie, o czym będą informowani przedstawiciele klas do Rady Rodziców!