Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/ 2019

  • 10 września 2018 r. godz. 16.20
  • 19 listopada 2018 r. godz. 16.20
  • 7 stycznia 2019 r. godz. 16,20
  • 18 marca 2019 r. godz. 16.20
  • 13 maja 2019 r. godz. 16.20

Zebranie Rady Rodziców 10 września 2018 r. o godz. 17.00 i 13 maja 2019 r. godz. 17.00.