Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/ 2021

  • 7 września 2020 r. godz. 16.20
  • 16 listopada 2020 r. godz. 16.20
  • 11 stycznia 2021 r. godz. 16,20
  • 15 marca 2021 r. godz. 16.20
  • 10 maja 2021 r. godz. 16.20

Zebrania Rady Rodziców 7 września 2020 r. o godz. 17.00 i 10 maja 2021 r. godz. 17.00.

Uwaga: terminy zebrań Rady Rodziców mogą ulec zmianie, o czym będą informowani przedstawiciele klas do Rady Rodziców!