Dla Rodzica - Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Kielce

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

  • 12 września 2017r. godz. 16.20
  • 20 listopada 2017r. godz. 16.20
  • 8 stycznia 2018r. godz. 16,20
  • 19 marca 2018r. godz. 16.20
  • 14 maja 2018r. godz. 16.20

Zebranie Rady Rodziców 12 września 2017 r. o godz. 17.00 i 14 maja 2018r. godz. 17.00