W Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach od dnia 01 września 2014 r. działa Klub Absolwenta naszej szkoły. Przynależność do Klubu to okazja do odnawiania starych znajomości i przyjemność z integrowania się ze środowiskiem absolwentów ZSPS. Wiemy, jak ważne jest wsparcie podczas pierwszych kroków na rynku pracy - chcemy służyć radą i towarzyszyć naszym absolwentom w podejmowaniu pierwszych ważnych, życiowych decyzji jaką jest wybór ścieżki zawodowej, a także pomagać i wspierać tych absolwentów, którzy mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Właśnie dlatego został stworzony Klub Absolwenta Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach.

Cele Klubu Absolwenta ZSPS:

- podtrzymywanie więzi z absolwentami,

- promowanie sukcesów i osiągnięć naszych absolwentów,

- integracja środowiska absolwentów poprzez organizację spotkań,

- wspieranie dalszego rozwoju absolwentów przez doradztwo,

- monitorowanie losów zawodowych absolwentów ZSPS,

- udostępniane ofert pracy,

- wzmacnianie wizerunku absolwentów w kręgach pracodawców,

- wspieranie wszelkich inicjatyw absolwenckich.

Opiekun Klubu Absolwenta ZSPS – p. Ewelina Wito tel. 041- 36-76-740, 041-36-76-741