Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach od drugiego semestru roku szkolnego 2014/2015 prowadzi Kurs Kompetencji Ogólnych (KKO) przeznaczony dla osób, które chcą uzyskać dyplom w zawodzie poprzez kształcenie na KKZ, a nie mają wykształcenia ogólnego na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Kurs Kompetencji Ogólnych jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego. Aby uzyskać potwierdzenie wykształcenia ogólnego na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej należy złożyć egzaminy w OKE z zakresu wszystkich przedmiotów wymienionych w tabeli.
Do egzaminów z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.

Nauka na KKO jest bezpłatna i odbywa się w systemie dziennym lub zaocznym.

Formularz rekrutacyjny oraz regulamin KKO są dostępne w sekretariacie szkoły.