logo PO WER             logo flaga RP              logo UE

Projekt międzynarodowej mobilności  edukacyjnej w ZSPS –

praktyki uczniowskie w Portugalii

Pragniemy poinformować, iż 19 września 2019r. została podpisana umowa finansowa pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, a Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach, reprezentowanym przez Dyrektora szkoły Małgorzatę Banasik – Rusak.

Umowa dotyczy realizacji projektu  Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł realizowanego projektu: Zdrowe nawyki żywieniowe - podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych – praktyki europejskie.

Celem projektu jest podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów klas drugich i trzecich Technikum nr 3 im D. Siedzikówny „Inki”, poprzez  praktyki  zawodowe, realizowane przez 4 pełne tygodnie w zakładach gastronomicznych w  Portugalii, w mieście Braga.

Cele szczegółowe projektu obejmują:

- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zapoznanie uczniów z nowymi typami kuchni

światowych i prezentowanie ich w środowisku szkolnym jak i lokalnym;

- poznanie nowoczesnych technik i technologii stosowanych w kuchni np. kuchnia molekularna, kuchnia fusion czy sous vide;

- poznanie nowoczesnych systemów jakości takich jak (HACCP, GHP, GMP, IFS);

- poznanie nowoczesnego funkcjonowania zakładów gastronomicznych, jak i zapoznanie się z

różnymi rodzajami systemów obsługi klienta w tych zakładach;

- zwiększenie kompetencji zawodowych wśród uczestników stażu, zdobycie nowych umiejętności wymaganych na polskim i europejskim rynku pracy, a przez to późniejsze wykorzystywanie nowej wiedzy przy tworzeniu diet opartych o bogatą kuchnię śródziemnomorską;

- poznanie odmiennych kulturowo środowisk;

- zwiększenie poziomu posługiwania się językami obcymi, zwłaszcza w branży gastronomicznej;

- poprawa wyników nauczania poprzez poszerzenie swojej wiedzy z technologii produkcji,

technologii gastronomicznej;

- rozwój kompetencji osobistych, rozwiązywania problemów, uczenia się,

komunikacji socjalnej i personalnej, wzmocnienie własnej wartości i osiągnięcie lepszej pozycji na rynku pracy;

- otrzymanie przez uczniów  certyfikatów - ECVET i Europass Mobility.

Partnerem współpracującym z ZSPS Kielce podczas realizacji praktyk jest firma Aplicaproposta LDA z siedzibą w Bradze w Portugalii.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do przystąpienia do projektu. Wkrótce na stronie internetowej szkoły pojawią się szczegółowe informacje, dotyczące regulaminu rekrutacji i zasad przystąpienia do projektu.

Prosimy na bieżąco śledzić stronę internetową szkoły, Fb oraz informacje dla uczniów w gablocie szkolnej obok pokoju nauczycielskiego w części PO WER.

Wszelkich informacji udzielają nauczyciele:

Anna Różowicz – nauczyciel języka polskiego

Anna Puszyńska – nauczyciel języka angielskiego

Renata Kosmala - nauczyciel języka angielskiego

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU MOBILNOŚCI

Lista uczniów ZSPS zakwalifikowanych do udziału w projekcie ZDROWE NAWYKI ŻYWIENIOWE – PODĄŻAJ ZA NAJLEPSZYMI W DZIEDZINIE USŁUG KULINARNYCH  - PRAKTYKI EUROPEJSKIE

LISTA REZERWOWA

Formularz zgłoszenia sie do projektu - część 1. obowiazkowa POWERVET_2019_Zal_VII_VIII_Formularz_ucząca-się-2

Formularz zgłoszenia do projektu ( dla ucznia)