logo PO WER             logo flaga RP              logo UE

Projekt międzynarodowej mobilności  edukacyjnej w ZSPS –

praktyki uczniowskie w Portugalii

Pragniemy poinformować, iż 19 września 2019r. została podpisana umowa finansowa pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, a Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach, reprezentowanym przez Dyrektora szkoły Małgorzatę Banasik – Rusak.

Umowa dotyczy realizacji projektu  Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł realizowanego projektu: Zdrowe nawyki żywieniowe - podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych – praktyki europejskie.

Celem projektu jest podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów klas drugich i trzecich Technikum nr 3 im D. Siedzikówny „Inki”, poprzez  praktyki  zawodowe, realizowane przez 4 pełne tygodnie w zakładach gastronomicznych w  Portugalii, w mieście Braga.

Cele szczegółowe projektu obejmują:

- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zapoznanie uczniów z nowymi typami kuchni

światowych i prezentowanie ich w środowisku szkolnym jak i lokalnym;

- poznanie nowoczesnych technik i technologii stosowanych w kuchni np. kuchnia molekularna, kuchnia fusion czy sous vide;

- poznanie nowoczesnych systemów jakości takich jak (HACCP, GHP, GMP, IFS);

- poznanie nowoczesnego funkcjonowania zakładów gastronomicznych, jak i zapoznanie się z

różnymi rodzajami systemów obsługi klienta w tych zakładach;

- zwiększenie kompetencji zawodowych wśród uczestników stażu, zdobycie nowych umiejętności wymaganych na polskim i europejskim rynku pracy, a przez to późniejsze wykorzystywanie nowej wiedzy przy tworzeniu diet opartych o bogatą kuchnię śródziemnomorską;

- poznanie odmiennych kulturowo środowisk;

- zwiększenie poziomu posługiwania się językami obcymi, zwłaszcza w branży gastronomicznej;

- poprawa wyników nauczania poprzez poszerzenie swojej wiedzy z technologii produkcji,

technologii gastronomicznej;

- rozwój kompetencji osobistych, rozwiązywania problemów, uczenia się,

komunikacji socjalnej i personalnej, wzmocnienie własnej wartości i osiągnięcie lepszej pozycji na rynku pracy;

- otrzymanie przez uczniów  certyfikatów - ECVET i Europass Mobility.

Partnerem współpracującym z ZSPS Kielce podczas realizacji praktyk jest firma Aplicaproposta LDA z siedzibą w Bradze w Portugalii.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do przystąpienia do projektu. Wkrótce na stronie internetowej szkoły pojawią się szczegółowe informacje, dotyczące regulaminu rekrutacji i zasad przystąpienia do projektu.

Prosimy na bieżąco śledzić stronę internetową szkoły, Fb oraz informacje dla uczniów w gablocie szkolnej obok pokoju nauczycielskiego w części PO WER.

Wszelkich informacji udzielają nauczyciele:

Anna Różowicz – nauczyciel języka polskiego

Anna Puszyńska – nauczyciel języka angielskiego

Renata Kosmala - nauczyciel języka angielskiego

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU MOBILNOŚCI

Lista uczniów ZSPS zakwalifikowanych do udziału w projekcie ZDROWE NAWYKI ŻYWIENIOWE – PODĄŻAJ ZA NAJLEPSZYMI W DZIEDZINIE USŁUG KULINARNYCH  - PRAKTYKI EUROPEJSKIE

LISTA REZERWOWA

Formularz zgłoszenia sie do projektu - część 1. obowiazkowa POWERVET_2019_Zal_VII_VIII_Formularz_ucząca-się-2

Formularz zgłoszenia do projektu ( dla ucznia)

PO WER logo

Harmonogram zajęć przygotowujących uczestników do realizacji projektu „Zdrowe nawyki żywieniowe- podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych- praktyki Europejskie”

Nr 2019-1-PL01-KA102-062931

Typ zajęć

Ilość godzin

Termin

Osoba odpowiedzialna

Zajęcia językowe- język angielski

 3 spotkania: 15 godzin lekcyjnych

(5× 45 min)

Luty 2020r.

Kwiecień 2020r.

Czerwiec 2020r.

Renata Kosmala

Zajęcia kulturowe

3 spotkania: 9 godzin lekcyjnych (3× 45 min)

Marzec 2020r.

       Kwiecień 2020r.

Czerwiec 2020

Geografia- Maciej Usak

Kultura- Beata Bukalska-Krukowicz

Kuchnia portugalska- Karolina Malaga/

Tomasz Zapała

Zajęcia grupowe 3×45 min

Zajęcia z psychologiem

-rozmowy indywidualne

Rozmowy indywidulane

3×45 min

Grudzień 2019r. do kwiecień  2020r.

Maj 2020r.

Zuzanna Kaczmarczyk- psycholog

Ewelina Krawiec-pedagog

Zajęcia z przedsiębiorczości

1× 45 min

Czerwiec 2020r.

Ewelina Radecka-Maniara

Zajęcia dotyczące   propagowania wyników realizacji projektu

2× 45 min

Maj 2020r.

Czerwiec 2020r.

Anna Różowicz

logo garówZespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Technikum nr 3 i Branżowa Szkoła  I Stopnia nr 3  im. Danuty Siedzikówny „Inki”

Ul.  Zagórska 14, 25 – 355 Kielce Tel. 41 367 67 40,  41 367 67 41, fax 41 367 69 71

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.             www: http://www.zsps.kielce.eu

     W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i biorąc pod uwagę możliwość narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia uczestników mobilności uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach podjęto decyzję o odwołaniu do 31 sierpnia 2020 r. wszelkich wyjazdów zagranicznych, konferencji i mobilności do krajów, w których zanotowano występowanie wirusa, w tym przewidzianej w terminie od 28 czerwca do 25 lipca 2020 r. realizacji projektu Nr 2019-1-PL01-KA102-062931 Zdrowe nawyki żywieniowe – podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych - praktyki europejskie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 25.09.2020 odbyło się zebranie uczniów klas II i III technikum, którzy chcieliby wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej związanej z realizacją projektu POWER : Zdrowe nawyki żywieniowe – podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych- praktyki europejskie. Uczniowie zostali poinformowani o zasadach uczestnictwa w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się 5 października 2020 r. Wszelkie informacje zostaną zamieszczone na stronie szkoły, zakładce POWER oraz w widocznym miejscu na terenie szkoły.

Rekrutacja

logo projektu     flaga PL      logo UE

Regulamin rekrutacji  uzupełniającej uczestników, zawierający kryteria naboru i procedurę odwoławczą w związku z przystąpieniem do projektu:

ZDROWE NAWYKI ŻYWIENIOWE – PODĄŻAJ ZA NAJLEPSZYMI W DZIEDZINIE USŁUG KULINARNYCH - PRAKTYKI EUROPEJSKIE

o numerze 2019-1-PL01-KA102-062931

REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW    PO WER NA ZASADACH PROGRAMU ERASMUS+.

 

W trakcie rekrutacji uzupełniającej  będą rozpatrywane następujące kryteria szczegółowe:

 • Uczniowie będą wybierani z poziomu drugiej i trzeciej klasy Technikum nr 3 im. D. Siedzikówny „ Inki”.
 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych teoretycznychpraktycznych (łącznie z praktykami) na koniec ubiegłego roku szkolnego, sugerowana średnia minimalna 4,0 z przedmiotów zawodowych (0-10 punktów).

Punktacja:

Mniej niż 3.99  – 0 pkt.  

Od 4.0 do 4.1 –  1 pkt.

Od 4.2 do 4.3  –  2 pkt.

Od 4.4 do 4.5  –  3 pkt.

Od 4.6 do 4.7  –  4 pkt.

Od 4.8 do 4.9  –  5 pkt.

Od 5.0 do 5,1  –  6 pkt.

Od 5.2 do 5,3–  7 pkt.

Od 5.4 do 5,6  –   8pkt.

Od 5.7 do 5,8  –  9 pkt.

Od 5.9 do 6.00  –  10 pkt.

Wpis  o uzyskanej średniej zostanie przygotowany i poświadczony przez wychowawcę klasy uczestnika oraz odnotowany w formularzu zgłoszenia do projektu.

 • Promowanie wartości europejskich w środowisku lokalnym i międzynarodowym. Aktywność ucznia w uczestniczeniu w wydarzeniach z życia klasy i szkoły, np. konkursach, debatach, targach, projektach, związanych z inicjowaniem ciekawych przedsięwzięć edukacyjnych – zaangażowanie w 5 działań realizowanych w ramach Europejskiej Strategii Rozwoju Szkoły, zgodnie z Europejskim Planem Rozwoju Szkoły. (0-10 punktów).
 • Test z języka angielskiego, obejmujący część pisemną i ustną, podczas której zaprezentują jeden produkt gastronomiczny według własnego wyboru oraz będą musieli uczestniczyć w sytuacji komunikacyjnej (0-20 punktów).

Test – cześć pisemna (maks. 10 punktów.)

Punktacja:

Mniej niż 40%  – 0 pkt.  

Od 40% do 55% –  2 pkt.

Od 56% do 69% –  4 pkt.

Od 70% do 84% –  6 pkt.

Od 85% do 94%  –  8 pkt.

Od 95% do 100% –  10 pkt.

Część ustna (maks. 10 pkt.)

- prezentacja produktu gastronomicznego –  od 0 do 4 punktów.

-umiejętność odnalezienia się w sytuacji komunikacyjnej- scenki komunikacyjna  (od 0 do 6 punktów.)

 • Udokumentowanie motywacji uczestnictwa w mobilności podczas rozmów przed komisją rekrutacyjną. W czasie rozmowy uczniowie zaprezentują swoje aktywności w szkole, poza nią, przedstawią swoją wiedzę na temat kuchni portugalskiej, na temat zdrowych nawyków żywieniowych, roli zdrowej diety  w życiu człowieka oraz przedstawią komisji zasadności swojego uczestnictwa w projekcie. Komisja będzie miała możliwość zadania 3 pytań dotyczących zdrowych nawyków żywieniowych, motywacji uczestnictwa w projekcie oraz zastosowania i rozpowszechniania zdobytej wiedzy podczas praktyk w przyszłości- zarówno w szkole jak i w życiu zawodowym. (0-20 punktów).
 • Wysoka kultura osobista uczniów. Nienaganna opinia wychowawcy i nauczycieli uczących, sugerowana, co najmniej bardzo dobra ocena zachowania z klasyfikacji semestralnej poprzedzającej rekrutację (0-10 punktów).

Punktacja, po analizie ocen i opinii:

 

Całkowita ilość punktów - 10

 

Ocena zachowania za rok 2019/20

Ilość punktów

(max 5 pkt.)

Elementy składowe opinii wychowawcy

Ilość punktów

(max 5 pkt.)

 

Naganne

0 pkt.

Frekwencja ucznia/uczennicy.

1 pkt. powyżej 80% lub 0 pkt. jeśli poniżej 80%

Nieodpowiednie

0 pkt.

Brak upomnień wychowawcy, nagan dyrektora lub pedagoga szkoły.

1 pkt.

lub 0 pkt. jeśli w dokumentacji ucznia pojawią się wskazane zapisy

Poprawne

0 pkt.

Aktywność ucznia/uczennicy w obszarach np. Samorząd szkolny, klasowy, uroczystości szkolne

(minimum 3 akcje)

1 pkt.

lub 0 pkt. jeśli brak wskazanych działań

Dobre

3 pkt.

Udokumentowana działalność w organizacjach pozaszkolnych, np. wolontariat, praca w stowarzyszeniach.

1 pkt.

lub 0 pkt. jeśli brak wskazanych działań.

Bardzo dobre

4 pkt.

Uczestnictwo w projektach społecznych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim, krajowym.

1 pkt.

lub 0 pkt. jeśli brak wskazanych dział.

Wzorowe

5 pkt.

Negatywna opinia wychowawcy lub nauczycieli uczących, potwierdzona przez pedagoga szkolnego, dyskwalifikuje potencjalnego uczestnika z udziału w projekcie.

Postanowienia ogólne:

 • Na Kurs przygotowujący do wyjazdu zakwalifikuje się w rekrutacji uzupełniającej 5 kandydatów spośród zawodów: technik technologii żywności, technik usług kelnerskich oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.
 • Po dokonaniu oceny i rekrutacji, której wyniki zostaną upublicznione w gablocie szkolnej, stronie internetowej szkoły i Fb oraz przekazane wychowawcom, koordynator projektu zorganizuje zebranie z rodzicami lub opiekunami wybranych uczniów, podczas którego zapozna ich ze szczegółami realizacji projektu. Wyniki rekrutacji uzupełniającej, zarówno lista podstawowa obejmująca 5 uczniów, jak i lista rezerwowa, zostaną ogłoszone w gablocie ogłoszeń szkolnych dnia 3.11.2020r.
 • Pozostali kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do mobilności, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej według ilości zdobytych punktów. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kandydatów o kolejności na liście decyduje dodatkowa rozmowa ustna z Komisją Rekrutacyjną.
 • Prace Komisji Rekrutacyjnej zostaną udokumentowane protokołem. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej uczestnikowi projektu przysługuje procedura odwoławcza, czyli pisemne zwrócenie się do Dyrekcji szkoły w terminie 3 dni (tj. do dnia 06.11.2020r. do godz. 12.00 z prośbą o ponowne rozpatrzenie jego sytuacji. Uczeń otrzymuje odpowiedź komisji w terminie kolejnych 3 dni.)
 • Gdy uczeń z przyczyn losowych lub osobistych zrezygnuje z udziału w projekcie, uczeń z listy rezerwowej zostanie powołany na listę główną. Komisja zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, do kwalifikowania uczniów mających słabsze wyniki w nauce, szczególnie pochodzących z nizin społecznych, korzystających ze świadczeń socjalnych. Nastąpi to po odpowiednim, pisemnym udokumentowaniu sytuacji ucznia.
 • W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: kierownik szkolenia praktycznego, zespół projektowy, przedstawiciel Rady Rodziców pedagog, szkolny/psycholog i nauczyciele uczący języka angielskiego oraz przedmiotów zawodowych.*

*skład komisji może ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiczną w kraju

WAŻNE TERMINY!!!!

Do 05. października 2020r. godz. 12.00

( Dokumenty należy składać do P. Anny Różowicz, P. Renaty Kosmali).

Termin złożenia formularza przystąpienia do projektu, związanego z mobilnością. Dokumentacja będzie zawierała dane identyfikacyjne ucznia oraz potwierdzone przez wychowawcę/nauczycieli uczących:  aktywność ucznia, średnią ocen z przedmiotów zawodowych za ubiegły rok oraz opinię wychowawcy (druk do pobrania na stronie szkoły lub od zespołu projektowego).

16   października 2020r. godz. 12.00 sala 17

Terminy testu z języka angielskiego – część pisemna i ustna.- terminy egzaminu ustnego ustalane indywidulanie.*

22-27 października 2020r.

Termin rozmowy z Komisją Rekrutacyjną, - terminy ustalane indywidulanie*

 • Ze względu na stan epidemiczny w kraju istnieje możliwość przesunięcia terminów lub przeprowadzania egzaminu ustnego w systemie on-line

                                                  

 Opracował: zespół projektowy Erasmus+/PO WER

Renata Kosmala i  Anna Różowicz

logo fundusze i efs

Test z języka angielskiego

Test z języka angielskiego dla uczniów, którzy uczestniczą w rekrutacji uzupełniającej w projekcie mobilności „ Zdrowe nawyki żywieniowe- podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych- praktyki europejskie” odbędzie się 13.10.2020 o godzinie 8.20 w sali 17.

W teście mogą wziąć udział tylko uczniowie, którzy złożyli formularze zgłoszeniowe.

Koordynatorki projektu

PO WER logo

Egzamin ustny z języka angielskiego

 

Egzamin ustny z języka angielskiego dla uczniów, którzy uczestniczą w rekrutacji uzupełniającej w projekcie mobilności „Zdrowe nawyki żywieniowe- podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych- praktyki europejskie” odbędzie się 22.10.2020 o godziny 10.00 w sali 17. Egzamin zostanie przeprowadzony w reżimie sanitarnym.

W egzaminie mogą wziąć udział tylko uczniowie, którzy uczestniczyli w części pisemnej egzaminu.

Koordynatorki projektu

PO WER logo

 

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dla uczniów, którzy uczestniczą w rekrutacji uzupełniającej w projekcie mobilności „ Zdrowe nawyki żywieniowe- podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych- praktyki europejskie” odbędzie się 06.11.2020 od godziny 09.15. Egzamin zostanie przeprowadzony online.

W egzaminie mogą wziąć udział tylko uczniowie, którzy uczestniczyli w części pisemnej  i ustnej egzaminu.

Koordynatorki projektu

PO WER logo

Lista uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego

zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

ZDROWE NAWYKI ŻYWIENIOWE – PODĄŻAJ ZA NAJLEPSZYMI W DZIEDZINIE USŁUG KULINARNYCH  - PRAKTYKI EUROPEJSKIE

Nr 2019-1-PL01-KA102-062931

 

po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej – listopad 2020

1

Głowacka Maja

2

Sewerzyński Jakub

3

Miśkiewicz Weronika

4

Przeździk Katarzyna

5

Pawłowska Magdalena

6

Novikow Vitalii

7

Pajdo Wiktoria

8

Karyś Michał

9

Furmanek Adrian

10

Piotrowska Agata

11

Jamrożek Wiktoria

12

Piotrowska Justyna

13

Lisowska Marika

14

Rusak Natalia

15

Cisak Natalia

16

Soboń Wiktoria

17

Głuszek Radosław

18

Salamon Mateusz

Informacji szczegółowych, dotyczących ilości przyznanych punktów udziela zespól projektowy PO WER Anna Różowicz i Renata Kosmala

PO WER logo

Lista  rezerwowa

uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego

do udziału w projekcie:

ZDROWE NAWYKI ŻYWIENIOWE – PODĄŻAJ ZA NAJLEPSZYMI W DZIEDZINIE USŁUG KULINARNYCH  - PRAKTYKI EUROPEJSKIE

Nr 2019-1-PL01-KA102-062931

po rekrutacji uzupełniającej – listopad 2020

1

Śliwa Kacper

2

Walas Oliwia

Informacji szczegółowych, dotyczących ilości przyznanych punktów udziela zespół projektowy PO WER  Anna Różowicz i Renata Kosmala

 

Harmonogram zajęć przygotowujących uczestników do realizacji projektu „Zdrowe nawyki żywieniowe- podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych- praktyki Europejskie”

Nr 2019-1-PL01-KA102-062931

Typ zajęć

Ilość godzin

Termin

Osoba odpowiedzialna

Zajęcia językowe- język angielski

 3 spotkania: 15 godzin lekcyjnych

(5× 45 min)

Grudzień 2020r.

Luty 2021r.

Marzec 2021r.

Andrzej Kotulski

Renata Kosmala

Zajęcia kulturowe

3 spotkania: 9 godzin lekcyjnych (3× 45 min)

Grudzień 2020r.

        Styczeń 2021r.

Kwiecień 2021

Geografia- Maciej Usak

Kultura- Beata Bukalska-Krukowicz

Kuchnia portugalska- Edyta Rudawska/

Tomasz Zapała

Zajęcia grupowe 3×45 min

Zajęcia z psychologiem

-rozmowy indywidualne

Rozmowy indywidulane

3×45 min

Listopad 2020r. do marzec 2021r.

Kwiecień

2021 r

Zuzanna Kaczmarczyk- psycholog

Ewelina Krawiec-pedagog

Zajęcia z przedsiębiorczości

1× 45 min

Maj 2021r.

Ewelina Radecka-Maniara

Zajęcia dotyczące   propagowania wyników realizacji projektu

2× 45 min

 Kwiecień 2021r.

 Maj 2021r.

Anna Różowicz