Popularyzacja sztuki i kultury polskiej to jedno z najcenniejszych działań dla całego narodu. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką zainicjowali jubileuszową X edycję akcji Narodowego Czytania. W roku 2021 wybranym utworem jest „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W związku z tym na oficjalnych kanałach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w portalach: Facebook https://www.facebook.com/search/topq=%C5%9Bwi%C4%99tokrzyski%20urz%C4%85d 

I Youtube https://www.youtube.com/results?searchquery=%C5%9Bwi%C4%99tokrzyski+urz%C4% 85d+wojew%C3%B3dzki zamieszczony zostanie spot z fragmentem lektury zrealizowanym przez Biuro Wojewody Świętokrzyskiego.

Informacje oraz linki  dotyczące Narodowego Czytania:

https://pl-pl.facebook.com/suw.kielce

https://www.youtube.com/channel/UC9-RHLBsdlqrf6EksPVaHqA/videos