W dniu dzisiejszym tj. 13.10.2020 r. odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Przy podwyższonym reżimie sanitarnym w uroczystości wzięli udział przedstawiciele klas pierwszych Technikum nr 3 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 im. Danuty Siedzikówny ,,Inki''. Ślubując na Sztandar szkoły, uczniowie klas pierwszych stali się pełnoprawnymi członkami społeczności Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach. Podczas wydarzenia zostały wręczone nagrody zwycięzcom Wewnątrzszkolnego Konkursu Wiedzy o Prawach i Obowiązkach Ucznia. Pani Dyrektor pogratulowała wszystkim uczestnikom ww. Konkursu osiągniętych wyników, jak również złożyła najlepsze życzenia uczniom klas pierwszych.

ślubowanie 5

ślubowanie 1

ślubowanie 7

ślubowanie 3

ślubowanie 2

ślubowanie 4

ślubowanie 6

ślubowanie 8

ślubowanie 9